Podpora


Podpora
Milí přátelé, mnozí z Vás jste v posledních dnech byli konfrontováni s různými podobami pochyb, nedůvěry vůči Vaší práci a poslání, což Vás mělo na Vaší cestě zastavit, zpomalit, odradit nebo dokonce všechno vzdát.
 

VĚŘTE ve Váš čistý záměr a mějte důvěru v sebe a samotný proces, Vy všichni jste pod naší ochranou.
Všimněte si, že vždy když se na nás s láskou a důvěrou obrátíte, velmi rychle se najde řešení, přijde podpora, rada, či pokyn. Vy víte, proč to děláte, Vaše srdce a Duše to ví, kam směřuje.


A ano, poslouchejte tyto vzkazy a věnujte také pozornost svým snům, věnujte pozornost svým blízkým a přátelům a buďte i Vy si navzájem oporou. Je to pro Vás skvělá příležitost se více do hloubky propojit se svým srdcem a srdce je pak v přímém napojení s Bohem, Vyšším Já či Vesmírem.

 

A všichni, kdo slyšíte silné volání, propojte se i s Matkou přírodou a všemi jejími bytostmi, rostlinnou a minerální říší.
Všichni JSME zde připraveni Vám na Vaší cestě být OPOROU.

 

AFIRMACE:
NAPLŇUJI SVÉ SRDCE DŮVĚROU A LÁSKOU.

 

= STRÁŽCI AKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ=

 

 

Text: VERONIKA BARKOCI 

  

KÓDY VAŠÍ DUŠE

Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.

Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1

Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2

www.kodyvasiduse.cz

 

 

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.