Crohnova nemoc - psychosomatické a emoční příčiny


Crohnova nemoc - psychosomatické a emoční příčiny
 

 

EMOCE
Vyrostli jste v rodině pod dynamikou přetahování. To, čemuž jste často čelili byly nároky a ponižování vlivnými členy vaší rodiny. Toto vám způsobovalo pocit odmítnutí a nedostatečnosti, jako byste nebyli dost dobrými během svého dětství.

Mohli jste se cítit tlačeni dělat pokaždé kompromisy se staršími členy vaší rodiny. Často jste se cítili, že jste byly tlačeni porozumět úhlu pohledu ostatních, zatímco váš vlastní úhel pohledu byl odmítnut. Užíváte si rádi pozornosti veřejnosti, ačkoli máte strach, že budete nechráněni nebo ztratíte kontrolu. Vaše vycházející okázalá osobnost často skrývá bolest a zmatek, který byl zasazen v dětství.

Sexuální zneužívání je častou příčinou těchto stavů, ačkoli ne vždy ve všech případech. Pokud jste se nesetkali se sexuálním zneužíváním ve vašem vlastním životě, pak se toto může vztahovat k traumatům pocházejícím od vašich předků, které se tímto u vás spouští.
Možná jste museli trávit a potlačit zneužití jako dítě a nikdy o tom nepromluvit - jediný způsob, jak přežít pro vás bylo držet vše v sobě a být zticha. S Crohnovou nemocí jste méně napadáni lidmi, kteří k vám kdy v minulosti chovali nerespekt.

Zvědomte si tuto vaši část, která je rozzlobená, není dost dobrá, stydí se, je odporná, bolestivá, jakože ji posuzujete, kritizujete ji, chováte se k ní netrpělivě, odmítáte ji, štítíte se jí a nenávidíte tuto vaši část. Odevzdali jste svoji sílu pryč na základě předchozí kritiky a posuzování od autoritativních osob, které jste respektovali při jejich negativním způsobu komunikace k vám, a brali je jako pravdivé.

Můžete se cítit, jakože je zde vždy něco, čeho se obávat, vždy očekáváte, že se něco špatného stane.
Pokud jste ženou, tak se často cítíte, že je bezpečnější být mužem, než ženou. Vyrůstali jste v prostředí tvrdé lásky a výsledkem je, že jste emocionálně citliví. Můžete být snadno zranitelní a rozrušení slovy a jednáním ostatních. Máte pocit, že si nezasloužíte být vyslyšeni, a tak ani neposloucháte své vlastní potřeby.
Uvízli jste ve vzorci, kde stále musíte tlačit život dopředu, protože je tu možnost, že vás nikdo nepodpoří. Máte strach, že budete opuštěni.

 KLÍČOVÉ BODY
• Emoční potlačení. Co by se stalo, pokud byste vyjádřili své emoce? Prozkoumejte další možnosti.


• Mění se vám příznaky tohoto stavu? Pokud ano, kdy a co se vám děje v daném čase vašeho života?


• Jaký byl váš vztah s vašimi rodiči a sourozenci? Prozkoumejte jakékoli zneužití nebo trauma. Vždy toto prozkoumejte v době početí a první fázi těhotenství.


• Pocity nedostatku v mnoha věcech v životě, zejména lásky, přijetí, porozumění, podpory a ochrany. Jak se v tom cítíte? Prozkoumejte další možnosti. Prozkoumejte rodová traumata vztahující se k emocím výše uvedeným.


• Máte pocit nezasloužené lásky, radosti a bezpečí. Kdo vás trestal, když jste měli tyto vaše potřeby? Prozkoumejte trauma a asociace, které můžete mít vytvořeny o lásce, radosti a potřebě cítit se v bezpečí.


• Cítit se bezpečně je nebezpečné. Cítit se bezpečně vám může vyvolat pocit zranitelnosti a vy věříte, že zranitelní lidé jsou napadáni. Co se stalo, když jste se cítili bezpečně? Narušili toto vaše prostředí hrubí, kontrolující a dominantní vlivní lidé? Pokud tohle je váš případ, prozkoumejte dál. Nachází se ve vaší rodové linii podobný vzorec? Pokud ano, prozkoumejte dál.


• Objevily se nějaké válečné, zotročující nebo traumatizující úmrtí v rodové linii? Kdo ve vaší rodové linii nemohl strávit tyto okolnosti?


• Prozkoumejte vývojové fáze v děloze. Prozkoumejte, jak se vaše matka cítila v průběhu těhotenství, zejména v období, kdy se vyvíjela vaše střeva a tlusté střevo. Jak vás její emoce a okolnosti ovlivnily? Jaký byl její vztah s partnerem, popřípadě s jejím tatínkem? Prozkoumejte další možnosti.


• Cítíte se unaveni a vyčerpaní z traumat z minulosti, které se vás stále drží. Můžete mít pocit, že je pro vás bezpečnější udržet si toto trauma, aby k němu znovu nedocházelo a neopakoval se tak znovu cyklus bolesti, zneužití, stresu a úzkosti. Nechat odejít toto trauma neznamená, že se znovu stanete zranitelní.


• Držením tohoto traumatu zvyšujete šance na jeho znovuopakování, protože vaše podvědomí vysílá stresové signály. Zákon přitažlivosti je vždy vyslyší! Co potřebujete změnit ve svém životě (zvyky, hranice, vzorce), abyste se vyvarovali procházet podobnými situacemi?


• Tohle mohlo být spojeno s předky, kteří měli těžkou proteinovou dietu, která se mohla pouze skládat z masa a těžkého jídla, způsobujícího zácpu a neprůchodnost veškerého stráveného jídla. Je také důležité prozkoumat, jak byli předkové spokojeni se svojí stravou a vzít to jako druhou možnost ke spuštění tohoto stavu.

 

DŮLEŽITÉ OTÁZKY NA VÁS SAMOTNÉ:
• Usnadňuje vám váš stav vyjádřit své hranice, jako říci "NE"?
• Když je vám špatně, cítíte se, že budete méně slovně nebo fyzicky napadáni silnými osobami?
• Víte, kdo jste bez tohoto stavu?
• Co jste objevili ve svém životě nyní, co by jste neobjevili zatímco by jste byli zdraví?
• Cítili jste se respektování silnými lidmi před nemocí?
• Vyhýbáte se určitým odpovědnostem ve svém životě, protože jste byli přehlceni a spáleni v minulosti? Vyhýbáte se vrátit se zpět ke starým vzorcům?
• Vždy prozkoumejte porodní trauma a porod. Prozkoumejte podobné emocionální trauma podobné tomu, které nastalo při porodu.

 

Zdroj: Evette Rose - Metaphysical Anatomy

 

Překlad: VERONIKA BARKOCI

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Koučink – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2

www.kodyvasiduse.cz

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.