Artritida - psychosomatické a emoční příčiny


Artritida - psychosomatické a emoční příčiny
 
Tento stav je způsoben zánětem v kloubech. Můžete být velmi strnulí ve svém životě nebo vztazích, přísně kontrolujete své emoce. Čerpáte svoji sílu a moc z toho, že jste tvrdohlaví. Tvrdohlavost vám velice dobře sloužila v dětství.

Jste často zdrženliví požádat si o pomoc. Vaše hrdost vám brání se opřít o ostatní, protože to považujete za slabost. Staráte se o sebe dlouhodobě. Můžete být sebe kritičtí a sebe destruktivní. Cítíte se omezeni ve svých situacích a zdá se, že cítíte, že nemůžete říct, co si myslíte. Toto ve vás zanechává hořkost vůči lidem, kterými se cítíte být kontrolováni a umlčeni. Spoléháte na svůj jedovatý jazyk, abyste byli vyslyšeni, jinak máte pocit, že vás lidé neslyší nebo nerespektují vaše hranice.

Můžete mít pocit, že zanedbáváte své cíle a sny, protože jste byli formováni stát se služebníkem a nositelem zodpovědnosti pro druhé. V důsledku toho viníte druhé za své neúspěchy a litujete, že nedosahujete svého nejvyššího potenciálu v životě. Je pro vás těžké sledovat lidi, jak po vás šlapou, neboť často selžete při převzetí odpovědnosti za špatné osobní hranice. Existuje ve vás část, která potřebuje věřit, že je to chyba někoho jiného, že jste trpěli a potýkali se tolik s mnohým (tohle je často spojováno s babičkou z matčiny strany). Měli byste si vzít svoji sílu zpět, aniž byste potřebovali použít vztek a zlost, k zajištění nezávislosti a hodnosti.

Cítíte se okradeni o možnosti promluvit a být vyslyšeni. Již jste mnoho udělali pro druhé, nyní je čas pro své cíle. Starali jste se o druhé bez povinnosti, abyste získali pocit užitečnosti a pevnosti. Vaše tělo vám nyní říká, zastavte tento jednosměrný cyklus a začněte se starat o své vlastní potřeby.

Co pořád hledáte? Proč to stále nedostáváte? Odpovědi na tyto otázky je potřeba vznést a naložit s nimi. Nemůžete změnit minulost; můžete změnit pouze, jak se v tom cítíte, a tím změnit nadcházející budoucnost.

 

 

Často, když se ohlédnete zpět v životě, vidíte život bez lásky - naplněný ztrátou, zmeškanými příležitostmi, bytí pod tlakem okolí nebo depresí. Necítili jste se přijímáni v dětství. Vaše chyby nebyly tolerovány, takže teď se role obrátily a vy netolerujete chyby a slabosti ostatních lidí. Váš hněv je potlačován po dlouhou dobu, stává se výbušným a vyčerpávajícím.

Důležitým klíčovým bodem je prozkoumat nitroděložní fáze. Možná jste neměli dostatek místa k pohybu uvnitř dělohy. To může být způsobeno nedostatkem místa nebo nedostatečným pohybem. Mohli jste zůstat dlouhodobě nehybní v jedné poloze. To mohlo způsobit různým částem těla pocit uvíznutí, stagnace nebo bolestivou nekomfortní pozici. To by mohlo mít za následek na fyzické rovině a v měkkých tkáních stres v těle. Pokud jste neměli dostatečný prostor k pohybu uvnitř dělohy, zeptejte se: " Jak mě to přinutilo se cítit?" Odpověď, kterou zde naleznete bývá často podobná s problémy, které se objevují, když trpíte artritickými symptomy (nebo když to začalo poprvé). Je důležité najít souvislost s bolestí. Bolest je často potlačovaná zlost, pocit ztráty kontroly nebo naštvanost. Odpověď, kterou hledáte by neměla být povrchní. Prozkoumejte dále.

Také jen s vámi nasdílím osobní názor získaný na základě práce s mnoha lidmi po celém světě, kdy jsem si uvědomila, že tento stav se často objevuje proto, aby poukázal a pomohl člověku se naučit a rozpoznat, kde jsou jeho hranice a limity (také jiný možný způsob vysvětlení toho je, kde se nachází jejich emoční práh), a že není jejich zodpovědnost a nemusí být hromosvodem při konfliktu mezi dvěma nebo vícero lidmi. Mají tendenci udržovat klid, ale věřte mi, je toho příliš mnoho pro život člověka udržovat a tvořit tento klid, protože tento vzorec jednou selže, kdy se taktika udržování klidu přemění ve zlobu, protože lidské bytosti mají všichni svůj pomyslný práh v životě.

Tento stav ukazuje člověku, aby žil svůj život podle svých vlastních pravidel, přání a denního programu a ne podle změny nálad diktovaných a manipulovaných někým jiným, jejich denního programu a očekávání. Jste zde, abyste žili vlastní život a ne, abyste naplňovali neúspěšné sny někoho jiného. Tento člověk se stává přísný ve svém životě, což mu podvědomě může sloužit jako hranice mezi ním a jinými lidmi. Je zde také často odpor nechat odejít starý hněv, protože ten se může stát určitou bariérou a způsobem nastavení hranic ve vašem životě. Víte, jak snadné to je říci NE, když jste opravdu naštvaní, zatímco je to náročné ve stavu dobré a klidné nálady? Hněv často začíná sloužit člověku jako ochranná bariéra, avšak hněv také požírá slabá místa v těle, což má za následek tlak a nekonečnou bolest.

KLÍČOVÉ BODY

• Nedostatek vlastní hodnoty a ocenění se. Proč? Čím je to pro vás bezpečné tahat za krátký konec lana?

• Prozkoumejte, jak vám slouží vaše tvrdohlavost. Jak byste se cítili, kdyby vám vaší tvrdohlavost a přísnost někdo vzal? Cítili byste se bez nich bezpečně? Prozkoumejte druhotnou výhodu tvrdohlavosti.

• Nedostatek soucitu pro sebe sama. Kdo vyjadřoval nedostatek soucitu směrem k vám během vašeho života? Prozkoumejte další možnosti.

• Co se stane, když se cítíte pozitivně v životě? Prozkoumejte sabotážní vzorce. Co vám přináší sabotování dobrých věcí v životě?

• Cítíte odpor vzdát se hněvu. Cítíte určitou satisfakci ve smyslu držení starého hněvu a zášti, protože to znamená, že lidé, kteří vám ublížili s tím neodejdou. Hněv je také vaším zdrojem moci. Cítíte se hodnotní a sebevědomí pouze, pokud sebe vyjadřujete skrze hněv.

• Necítíte se dost dobrý. Také se cítíte, že jste toho v životě dost nedokázali. Proč? Jaký pocit to způsobuje?

• Vždycky prozkoumejte porodní trauma a podívejte se na porod. Jaké emoce jste zde cítili?

• Jak se cítila vaše matka? Můžete rozpoznat jakékoli nebo dokonce všechny z těchto emocí v současném životě?

• Chronická dehydratace je vždy přítomna u těch, kteří trpí artritidou. Obzvláště pokud jsou alkoholici.

• Prozkoumejte poslední trimestr rozvoje plodu. Jak se cítily vaše klouby? Měli jste dostatek místa? Jaké asociace si plod vytvořil s traumaty nebo emocemi své matky během tohoto období?

• Měla vaše matka kyselou stravu? Bylo to zdravé? Prozkoumejte asociace, které si plod vytvořil ke kyselé stravě a k negativním emocím své matky.

• Prozkoumejte vývojové fáze těchto bodů. Prozkoumejte trauma vztahující se k pocitu uvíznutí, napadení, vzteku nebo nedůležitosti.

• Když se cítíte vzteklí nebo rozzlobeni, můžete kopírovat chování svých rodičů, které jste vypozorovali v dětství. Kterého z rodičů tímto kopírujete? Je to pocit hněvu matky, otce, babičky nebo dědečka? Od koho z rodiny to pochází?

• Bylo vaší matce řečeno zkusit zpozdit porod, dokud lékaři nedorazí? Pokud ano, pak prozkoumejte další. Prozkoumejte vztek, bezmoc, strach, neschopnost, ztrátu kontroly a vzdání se možnosti.

• Trauma spojené s nenaplněnými potřebami. Jaké potřeby nemáte naplněny? Jaký pocit z toho máte? Co vás brzdí nyní dát na první místo své potřeby?

• Berte na vědomí, že kyselost ve vagíně může vyvolat asociaci se spermií, která se snaží proniknout do vajíčka. Spermie proniká do vajíčka s asociací kyselosti a konkurence spolu s traumatem a zděděnými vzory dané spermie a vajíčka.

• Prozkoumejte pánevní problémy, možné nerovnováhy této oblasti mohou způsobit zdánlivě nesouvisející problémy v nervovém systému, šlachách, svalech a kloubech.

Zdroj: Evette Rose - Metaphysical Anatomy

Překlad: VERONIKA BARKOCI

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 3

www.kodyvasiduse.cz

  

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.