Autenticita


Autenticita
 
Můžeme být autentičtí pouze do té míry, ve které v současné době ZNÁME sami sebe.

To je děsivé, to znamená, že můžeme být autentičtí pouze do té míry, ve které jsme si VĚDOMI sami sebe.

To je děsivé, protože většina z nás je potlačena do našeho podvědomí.
Jak uvnitř, tak vně.


/Teal Swan - Anatomy of Loneliness/

 

Překlad: Veronika Barkoci

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz

FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/