Svoboda ve vztahu


Svoboda ve vztahu Chce mu být partnerkou, ne matkou.

Muži potřebují v životě cítit svobodu a tu ve vztahu mohou žít pouze vedle emočně vyzrálé ženy, která je plně ukotvena ve své síle a nepotřebuje muže k tomu, aby ji jakkoli dotoval svojí energií.

svobodavevztahu

Zároveň však i tato žena už ví, že i ona chce svůj život kráčet po boku emočně vyzrálého muže.

Chce mu být partnerkou, ne matkou.

Text:  VERONIKA BARKOCI 

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz

 

 www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/