WORKSHOP - VNITŘNÍ DÍTĚ

KDY: Sobota 4. 5. 2024 od 10 - 15:00 hod

KDE: JURTA Lutopecny u Kroměříže 767 01

Uzdravte své vnitřní dítě, uzdravte svoji minulost, vstupte do své síly a žijte konečně sami sebe.

MEDITACE / PRÁCE S VNITŘNÍM DÍTĚTEM / PROPOJENÍ / SDÍLENÍ

Skupinový workshop bude zaměřený na práci s jednotlivci, ale zároveň na práci s celou skupinou, která vždy sdílí kolektivní témata. Skupinové sdílení je úžasné v tom, že můžeme společně vytvořit bezpečný prostor nejen pro sdílení, pochopení, podporu, ale hlavně pro změnu našich limitujících přesvědčení a vzorců, které nám brání žít plnohodnotný a naplněný život.

Více informací o službě...

2 000 Kč vč. DPH

Popis služby

Vnitřní dítě je část naší osobnosti, která s námi žije i v dospělosti. To, v jakém jsme vyrůstali prostředí, jakým způsobem s námi bylo zacházeno, jak s námi komunikovali naši rodiče, nejbližší a škola, jakým způsobem nám byly naplňovány naše emoční potřeby, to vše nám formovalo naši osobnost, kterou žijeme dnes.

Vztah k aspektům našeho vnitřního dítěte se tak významně propisuje do vztahu nejen k sobě samým, ale i k ostatním, tvoří základ naší schopnosti toho, jak se umíme postavit nebo čelit určitým životním výzvám, tzn., zda si věříme, tvoříme, umíme se za sebe postavit, známe svoji hodnotu, svoje potřeby a umíme je napřímo komunikovat s ostatními bez pocitů viny, umíme dávat a přijímat, prožíváme radost nebo naopak jsme stále v napětí, držíme se zpátky, bojíme se pustit se do nových věcí, žijeme v permanentním strachu a v zajetí našich obranných mechanismů přežití.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:

Meditace na propojení se se sebou, spojení s vnitřním dítětem, vysvětlíme si, jak se jednotlivé prožitky v dětství propisují do našeho vztahu k sobě samým, našich partnerských a pracovních vztahů a do vztahů s našimi dětmi. Naučíme se nacházet jednotlivé linky a spojitosti mezi tím, co prožíváme v dospělosti a tím, co jsme prožívali v dětství, kdy je tato zkušenost zapsaná v našem podvědomí a stále se opakuje. Budeme pracovat s našimi emocemi.

Vysvětlíme si, jak se vyvázat ze zamrzlých situací z našeho dětství, kdy naše podvědomí stále prožívá původní dětskou realitu a jak zaujmout nový postoj.

Naučíme se vytvářet bezpečný prostor pro naše vnitřní dítě a to, jakým způsobem naplňovat jeho emoční potřeby a zároveň jak za sebe tímto procesem přebírat zodpovědnost.

CO SI VZÍT S SEBOU:

Pohodlné oblečení, Jídlo a pití na celý den. Podložky K DISPOZICI NA MÍSTĚ. 

Dotazy a bližší informace na: veronika.barkoci@gmail.com

Těším se na vás 

VERONIKA BARKOCI