Sezení - konzultace

Při sezeních je klientům vytvořen BEZPEČNÝ PROSTOR, kde můžou nahlédnout do svého podvědomí, na svá přesvědčení, vzorce, do příčiny svých problémů, bolestí a nemocí. Vidět, proč v určitých situacích reagují tak, jak reagují, proč se jim věci opakují, odkud pramení, co jim brání se posouvat, tvořit a žít naplněný život.

Společně projdeme procesem uvolnění traumat, bloků, ale také přijetí a integraci. Klient pak může více rozumnět sám sobě i ostatním, svým situacím, rozšíří své vědomí,…

2 500 Kč