Přechod a Znovuzrození


Přechod a Znovuzrození
Spousta z nás se nachází v takovém meziprostoru, který představuje přechod od starého k novému.

 

Jak již bylo mnohokrát řečeno, planeta a s ní i celé lidstvo jako takové přechází do nových vibrací, do nových energií. Co všechno nové vibrace a nové energie představují si zatím umíme jen lehce představit, sahá to velmi daleko za hranice našeho dosavadního vnímání, protože lidstvo doposud bylo nuceno žít ve velmi omezených mentálních přesvědčení. Celý tento proces již dávno započal a je v plném proudu a celý přechod do nových vibrací bude trvat desítky až stovky let.

 

Prechod-znovuzrozeni-vztahy-nove-paradigma-emocni-terapie

Co si ale v tuto chvíli dokážeme představit a uvědomit je, že nepůjde a nebudeme schopni žít ve starých energiích. Tzn., že nebudou např. dlouhodobě fungovat nové projekty a směry, pokud člověk, který tento nový projekt nebo učení bude představovat, ponese uvnitř sebe jakékoli staré energie, přesvědčení, či vzorce.

 

Bude sice schopen vytvořit, uvést do provozu a představovat nový projekt či směr, ale celé to pojede ve starých energiích, které budou propojeny s jeho starými emočními negativními programy. Celé to pak bude navenek vypadat jako správný, úspěšný, plnohodnotný projekt, taková velká nafukující se krásná bublina. Ta ale díky propojení na staré programy velmi rychle, a pro některé bolestivě praskne a splaskne.

 

K tomu, abychom postupně každý sám za sebe, dle svých možností přešli do nových energií a plně vstoupili do vnitřní síly, v které pak budeme schopni uzdravit sebe a okolí, budeme schopni tvořit sami za sebe a samozřejmě potom i spolutvořit, je potřeba být k sobě velmi velmi upřímní a opravdu od srdce udělat rozhodnutí zbavit se všech starých vzorců a přesvědčení.

 

Bude to však znamenat opravdu upřímně nahlédnout a ponořit se hluboko do svých emočních programů nebo chcete-li do svých stínů a ve stejné vibrační frekvenci, kdy nám tento program byl zasazen nebo jsme jej přebrali od svých rodičů, a který je silně zakódován uvnitř našich buněk, v DNA kódech, jej transformovali a přepsali na nový program z úrovně srdce, na nové pozitivní emoční a pocitové úrovni.

 

Spousta z Vás jste již udělali mnoho práce, roky na sobě pracujete, čistíte a odpouštíte. Ten často poslední a opravdu zásadní a nejtěžší program, který je silně zakódován v každém jedinci je program přežití. Vzhledem k tomu, že každý program je velice inteligentní a má své vědomí, práce s tímto vzorcem je vždy velmi náročná, je velmi silně zakořeněn hluboko v našich buňkách, propojen velmi daleko s našimi rodovými prožitky a často velmi záludně schovaný v hlubokých vrstvách. Proč říkám, že je nejtěžší?

 

Protože postavit se a čelit tomuto vzorci a práce s ním může znamenat zhroucení dosavadního života, ztrátu veškerých jistot, jak už na materiální, partnerské či společenské úrovni a vzdání se všeho, co jsme velmi pracně a usilovně budovali často i několik desítek let, bohužel ale ve starých energiích. Je ale potřeba si uvědomit, že právě toto naše duše potřebuje prožít, aby pak mohla nově získané zkušenosti uplatnit v budoucnu pro dobro své a celé společnosti. Jsou mezi námi již tací, kteří již tímto procesem prošli, či prochází, tzn., že buď pro Vás můžou být průvodci nebo se Vám můžou stát velkou oporou a motivací.


Budeme přecházet do doby, kde se budeme znovu učit komunikovat srdcem, budeme se znovu učit cítit, učit se, co který pocit pro nás jako jednotlivce a společnost znamená. A to bude tvořit velmi silný základ nové osobnosti, která se bude opírat o pravou vnitřní sílu, která bude tak silná, že s ní budeme moci vše, ale zároveň bude velmi jemná, plná lásky a soucitu. Na naší cestě, která je často velmi emočně náročná a trnitá, se také budeme učit opravdové pokoře, úctě, soucitu a lásce k nám samým a k ostatním.

 

Všechny emoční vzorce, které nás stále propojují se starou energií, musí být transformovány. Pochází většinou z raného dětství. K tomu, abychom je změnily, se musíme vrátit do těchto frekvencí, do momentu, kdy byly zasazeny nebo jsme je převzali od svých rodičů.


Potřebujeme se zbavit těchto programů a přesvědčení, nastavit a zasadit nové, která budou s námi v souladu, a také v souladu s novými energiemi. Musíme uzdravit své vnitřní dítě. Je to právě ono naše vnitřní dítě, které díky těmto negativním programům nebylo schopno dospět. A týká se to opravdu většiny z nás. Výsledkem a důkazem toho je, že dnes naši společnost řídí a zároveň my sami vedeme své životy jako fyzicky dospělí jedinci, kteří jsou ale mentálně z podvědomí řízeni prostřednictvím svých starých zasetých programů, tzn. že se chováme jako emočně zranění, ukřivdění nedospělí jedinci, kteří ale jako děti samozřejmě nebyli schopni tuto situaci pochopit a naložit s ní správně.

 

V momentě, kdy poléčíme své vnitřní dítě na všech úrovních, budeme emočně postupným procesem dospívat a znovu budovat zdravou novou osobnost, která již nebude z podvědomí řízena programy, které neslouží nám, ani našemu okolí či společnosti, budeme si postupně budovat a plně prožívat svoji vnitřní sílu, se kterou budeme schopni nově tvořit a spolutvořit, převezmeme plně zodpovědnost za svůj život, budeme žít jako plně emočně dospělí jedinci, kteří z této úrovně budou vytvářet nové partnerské či přátelské vztahy, nové projekty, vše bude komunikováno z úrovně srdce a v opravdových k sobě pravdivých pocitech a emocích, v tento moment nám to vše dohromady umožní žít nový svobodný život, budeme znovuzrozeni.

 

Text: VERONIKA BARKOCI 

 

 

KÓDY VAŠÍ DUŠE

Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.

Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1

Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2

www.kodyvasiduse.cz

 

 

 

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.