Vnitřní svět


Vnitřní svět
Váš vnitřní svět se bude odrážet ve vnějším světě.

Pokud je uvnitř chaos, manifestuje se chaos ve vašem životě.
To, co je uvnitř vás - projeví se navenek.

Toto je jeden z Božích zákonů, který nemůžete obejít.

Proto provádějte vnitřní práci, a ze všeho nejdříve hledejte Boží Království uvnitř sebe (jakožto vnitřní mír, vnitřní lásku, vnitřní spokojenost, vnitřní radost, vnitřní štěstí, vnitřní zdraví a blahobyt), dřív, než se to projeví navenek.

Pozorujte své myšlenky a vnitřní hlas - to, na co myslíte se nyní téměř okamžitě manifestuje!

Pozorujte svá slova, která říkáte - to, o čem mluvíte, to si víc přitahujete.

Převezměte zodpovědnost za svůj vlastní život a blahobyt a uvidíte, jak se vše změní.

Autor článku: Judith Kusel

Překlad:  VERONIKA BARKOCI 

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Koučink – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky  www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.