Možnosti


Možnosti
Každý jsme touto schopností vybaven.


Na úrovni duše žijeme realitu, kde je náš příchod velmi radostně očekáván a oslavován. Protože celá rodina duše ví, že jsme to právě my, kdo máme tu možnost vše staré zastavit, uzdravit a tvořit nové.


Většina našich zkušeností v životě však odpovídá tomuto opaku, a to již od prenatálního období.

Tím, že nejsme vedeni k tomu, že zároveň existují i pro nás další možné reality, a že jsme schopni vše tvořit a v každém okamžiku přenastavovat a měnit, že je nám dovoleno nehledě na vnější okolnosti cítit se šťastní a naplnění, naše osobnost se automaticky ztotožní s nekonstruktivními vzorci a přesvědčeními našich předků.

 

 

AKÁŠICKÁ AFIRMACE:

 

Uvolňuji v celém svém bytí, své buněčné paměti, po celé časoprostorové ose, do momentu tady a teď veškerá limitující přesvědčení, která mě drží daleko od svého středu a v domnění, že pravě tato realita, kterou nyní prožívám je pro mě tou jedinou možnou.

 

Dovoluji si se otevřít daleko širším souvislostem a chápáním, novým možnostem, realitám, pocitům a emocím, myšlenkám i konáním, která vychází z mého srdce a touhy mojí vlastní duše.

 

Je mým vesmírným právem volit a žít svoji novou realitu, ve které vím, cítím a prožívám svoji hodnotu, svoji jedinečnost a autenticitu, realitu, která tu vždy byla, je a bude pro mě dostupná v každém okamžiku mého života.

 

 

Text: VERONIKA BARKOCI 

 

KÓDY VAŠÍ DUŠE

Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.

Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1

Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2

www.kodyvasiduse.cz

 

 

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.