Vytrvalost a záměr


Vytrvalost a záměr
Spousta z Vás má za sebou roky nebo měsíce práce na sobě. Spousta z Vás teprve začíná.

V podstatě je jedno, v jakém bodě či fázi se nacházíte, protože vždy můžete mít pocit, že jste teprve a nebo zase na začátku. Což je ale svým způsobem také velmi úžasné zjištění, kdy si můžete uvědomit, že nejenže každý den, ale klidně i každá hodina, minuta či sekunda je možností pro nový začátek. A je jen na Vás, jak se rozhodnete s tím naložit.

Čím více a více navyšujete svoje vibrace, tím se zároveň otevírají větší hloubky Vás samých. Zároveň, čím hlouběji jdete do sebe, tím víc se posouváte, rostete. Staré známé: Jak na hoře, tak dole. Vše musí být v rovnováze, a stejnou mírou.

Mnozí z Vás jste prošli či procházíte nebo Vás teprve čekají takové zkoušky, že možná, kdyby jste dopředu věděli, co to všechno s sebou přinese, či odnese, možná by jste se do toho ve starém modulu přesvědčení ani nepustili. ☺

Zároveň by jste se ale nikdy nedozvěděli, co se ve Vás bude odehrávat nového poté, když překonáte své hranice. Co o sobě zjistíte a jak budete sami sebe nově vnímat. Že opravdu lze sebe vnímat úplně z jiného úhlu pohledu, z jiné perspektivy či roviny, kterou by jste nebyli schopni zažít, kdyby jste nesebrali veškerou odvahu a svojí vytrvalostí nepokračovali dál. Také by jste nezjistili, jaké nové pocity si v sobě můžete dovolit pocítit, či prožívat a čím vším novým se můžete nechat prostoupit a inspirovat.

Každý upřímně vyslaný záměr Vás postupně navede a otevře nové možnosti. Všechny projité zkoušky a prožitky postupně zaktivují Váš potenciál a v napojení se na novou energii- vibraci, která bude takovým hnacím motorem budete moci objevovat další nové životní směry a zároveň poplavete na vlně a v souladu.

A i když se může zdát, že v určitém okamžiku není vidět směr nebo cíl, či nechápete, kam vlastně směřujete a jaký to vše má význam nebo smysl, VYTRVEJTE A UDRŽTE SI SVŮJ ČISTÝ ZÁMĚR a vše odevzdejte s důvěrou.

AFIRMACE:
OTEVÍRÁM SE S LÁSKOU A DŮVĚROU SVÉMU VEDENÍ, KTERÉ MĚ POSTUPNÝMI KROKY VEDE PŘÍMO K MÉMU ČISTÉMU ZÁMĚRU.

Text: VERONIKA BARKOCI 

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 2
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 3
www.kodyvasiduse.cz
 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky  www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.