Role otce, mužská energie v ženách


Role otce, mužská energie v ženách
 
Otec hraje v životě dcery velmi důležitou a zásadní roli. Pro každou malou holčičku představuje otec prvního muže v životě.

 

Jeho esence (energie celé jeho mužské rodové linie) se otiskne a přenese do dcery a vibračně tvoří esenci jejího vnitřního muže. Tato esence nese i to, jakým způsobem dcera vnímala svého otce na emoční rovině, jaké si o něm vytvořila představy a přesvědčení.

 

V dospělosti tento otisk obohacený o různá přesvědčení přesně odpovídá stavu a vibraci jejího vnitřního muže. Tato její esence vnitřního muže v dospělosti ovlivňuje pak i výběr partnera. Ten dle zákona přitažlivosti jako magnet musí vibračně odpovídat jejímu vnitřnímu nastavení.

 

Takovýto muž přichází ženě do života zrcadlit, otevřít a ukázat její vlastní pohledy, chování, vnímání sebe sama, potažmo esenci jejího vnitřního muže.

 

Proto je velmi důležité pro každou ženu mít svůj vztah s otcem narovnaný. Nestačí jen rovnat vnitřního muže a vynechávat nebo nepřijímat svého otce a opomíjet nenaplněné potřeby malé vnitřní holčičky.

 

Navíc také v zájmu zachování posloupnosti rodové linie jeho mužská esence proudí a plyne skrze něj směrem k vám. Nelze přeskočit nebo vynechat nějaký článek.

 

Svoji nezbytnou roli zde sehrává i vnitřní žena, která svoji láskyplnou přijímací energií dokáže právě tyto pokřivené vnitřní energie narovnat. Zde se zase můžete třeba i podívat na to, jaké přesvědčení o mužích vám předala a vtiskla vaše matka a ženy v její rodové linii.

 

Nový postoj k sobě samé, doprovázen uvědoměním si vaší situace vždy nastartuje v každém okamžiku změnu vedoucí k CELISTVOSTI, SEBELÁSCE.

 

 

Text: VERONIKA BARKOCI 

 

KÓDY VAŠÍ DUŠE

Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.

Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1

Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2

www.kodyvasiduse.cz

 

 

 

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.