Astma - psychosomatické a emoční příčiny


Astma - psychosomatické a emoční příčiny Cítíte se příliš připoutáni k někomu (často k partnerovi) a můžete cítit jeho smutek, stres, zlost nebo napětí. Je to pro vás přetěžující zkušenost, protože nemusíte rozpoznat, že vyjadřujete stres nebo strachy někoho jiného. Cítíte stažení na plících, když se rodič zlobí nebo je naštvaný?

EMOCE

Dospělý trpí přílišným stresem a zodpovědností. Je nyní důležité převzít kontrolu nad svým životem. Můžete mít potíže zvládat stresové situace a můžete z toho být snadno zahlceni. Byli jste často nuceni cítit se nekompetentní, když jste se snažili dělat věci po svém.

Cítíte se příliš připoutáni k někomu (často k partnerovi) a můžete cítit jeho smutek, stres, zlost nebo napětí. Je to pro vás přetěžující zkušenost, protože nemusíte rozpoznat, že vyjadřujete stres nebo strachy někoho jiného. Cítíte stažení na plících, když se rodič zlobí nebo je naštvaný?

Vaše matka mohla trpět úzkostmi, zatímco byla s vámi těhotná. Pokud se vám určité trauma, které se jí stalo také aktivuje později ve vašem životě, může to spustit stejnou úzkost, jakou prožívala ona.  

Možná jste cítili přehnanou starostlivost nebo jste se cítili zavaleni kontrolujícím nebo ohrožujícím typem lásky od rodiče nebo pečující osoby. Vaše matka vás přehnaně chránila právě proto, že váš otec mohl být na vás zbytečně tvrdý. Ten, kdo o vás pečoval mohl cítit stres z vašeho pláče během raného dětství. Mohli jste si vytvořit asociaci, že pláč rozčiluje lidi. Naučili jste se, že pláč často vyvolává hněv a přináší potrestání od rodiče se vznětlivou povahou.

Někdy existuje u Astma skrytý přínos. Může vám pomoci utíkat od konfrontací, problémových výzev a hádek s ostatními vždy, když se necítíte dostatečně sebevědomí promluvit. Astmatický záchvat vás může dostat pryč z určitých nepříjemných situací. Můžou zde také hrát roli parazité, což by nemělo být vyloučeno bez řádných lékařských testů.

Je zde i možnost, že váš předek mohl trpět rozedmou plic. A tyto symptomy se ve vás mohly spustit. Mohli jste zažít stejný emoční stres, jako váš předek, avšak v důsledku odlišných faktorů v prostředí, se tento stav vyvinul do Astmatu.

KLÍČOVÉ BODY:

• Pokud jste dospělý a trpíte Astmatem, kdy to začalo? Kdo nebo co vás v tu dobu naštvalo? Vždy je tady možnost, že jste si vytvořili tak silné spojení se stresem a tlakem někoho druhého. Můžete cítit stres a emoce jako smutek, iritaci a hněv druhé osoby.

• Dokončete vedené emocionální léčení s průvodcem kodyvasiduse.cz
 
• Cítíte emoce někoho druhého, což může být zahlcující, protože to nemusí být něco, s čím se ztotožňujete ve svém životě. Toto vytváří konflikt. Cítíte se zahlceni. Prozkoumejte selhání osobních hranic a jakou výhodu vám přináší cítit emoce druhých lidí.
 
• Co vám způsobuje pocit zahlcení ve vašem životě? Čeho už v životě máte dost?
 
• Jakou v životě potlačujete potřebu? Cítíte se schopni ji kontrolovat nebo změnit? Prozkoumejte další možnosti.
 
• Cítíte, že vše musíte udělat sami. Pokud ano, tak proč? Kdo vás přiměl se takto cítit?
 
• Nejste ochotni dovolit druhým vás podporovat. Pokud je tomu tak, proč? Odpověď často může být, že byste se cítili zavázáni člověku, který vám poskytl podporu. Podpora a láska jsou podmíněné.
 
• Často u druhých hledáte potvrzení a uznání. Odkud toto pramení? Jak se v tom cítíte, když nejste pochváleni nebo uznáni. Prozkoumejte další možnosti.
 
• Lidé, kteří jsou pro vás důležití přehlíží vaše dovednosti. Cítíte se neviditelní. Prozkoumejte fáze oplodnění a uhnízdění vajíčka v děloze, a také fázi po narození.
 
• Cítíte se požíráni zodpovědností, jako kdybyste byli zodpovědní za každého. Tohle se děje díky slabým osobním hranicím a potřebou být přijatý. Prozkoumejte osobní hranice během fází vývoje.
 
• POZITIVNÍ AFIRMACE: „Dávám si nyní svolení nechat odejít veškerá stará zranění a zklamání, dovoluji si být a cítit se svobodně. Právě teď dělám vědomé rozhodnutí. „
 
• Trauma spojené se starým smutkem, lítostí a starým zraněním předků / ztráta. Prozkoumejte fázi oplodnění.
 
• Trauma spojené s pocitem vyčerpání. Prozkoumejte fáze vývoje, jako když spermie vnikne do vajíčka, fázi oplodnění a uhnízdění vajíčka v děloze, a také po porodu. Prozkoumejte problémy během vývoje plodu spojenými s nedostatečnou výživou.
 
• Vždy prozkoumejte porodní trauma a porod.
 
• Vždy je dobré si udělat celostní detoxikaci. Nahromaděné toxiny v plících spolu s intenzivními emocemi mohly také způsobit astma, a trauma, jako vztek, pocit dušení, slabé osobní hranice, pocity ohrožení některým z členů rodiny, často dominantním rodičem.
 
• Cítíte se zdrženliví a přehnaně starostliví. Jak se v tom cítíte? Často se cítíte oslabeni, ne dostatečně silní zvládat normální každodenní problémy. Pocity přehnané starostlivosti nebo úplného opuštění potlačily vaši schopnost cítit se v bezpečí. Máte pocit neustálého ohrožení a nechcete být zaskočeni nepřipraveni.
 
• Jedné klientce se projevilo astma, když jí umřela babička. Když jsem pracovala s jejím zármutkem nad ztrátou babičky, astma tam stále bylo. Když jsem pracovala na odpoutání se od zármutku a stresu její babičky, které na sebe převzala, astma se zastavilo.
 
• Můžete si také pamatovat úzkost své matky, zatímco s vámi byla těhotná. Co jí způsobilo úzkost, stres nebo zahlcení? Máte stejné stresové spouštěče?
 
• Prozkoumejte podobnosti mezi vašimi a matčinými emocemi a zvyky. Tyto vzorce se kopírují z matky během vývojového stádia plodu, zatímco se vytváří žaludek, nervový systém a srdce.
 
• Plod přebírá své programování ze srdce matky těsně před tím, než otočí hlavu směrem k děloze. V této době také dochází k upevnění vzorce úzkosti, sebevědomí a osobní síly. Měla vaše matka sebe-sabotující vzorce, které ovlivnily její život?
 
• Pokud ano, jak vás její emoční stav ovlivnil? Cítila se vaše matka emočně nebo fyzicky napadána lidmi ve svém životě?
 
• Jaký byl váš vztah s matkou? Jak jste se v tom vztahu cítili?
 
• Jaký byl váš vztah s otcem? Jak jste se v tom vztahu cítili?
 
• Bylo vaší matce řečeno, aby počkala s porodem, než přijde doktor? Pokud ano, prozkoumejte dále. Zaměřte se na pocity dítěte, jako je uvíznutí, tlačení proti pánevní kosti a prozkoumejte více emocí, které se v tomto stavu nachází.
 
• Během kojeneckého období, cítili jste se na těsno zabaleni v zavinovačce? Pokud ano, jak jste se v tom cítili? Prozkoumejte reakce jako „Nemohu dýchat, nemohu se zhluboka nadechnout.“ Dušení se, omezení nebo frustrace z nedostatku možnosti pohybu.
 
• Jste dostatečně hydratovaní? Nechali jste si udělat lékařské testy na zjištění jakýchkoli parazitů v plících?
 
• Je zde obrovská potřeba vymanit se ze svých situací. Proč? Kdo vás přiměl se takto cítit?
 
• Prozkoumejte poporodní trauma. Bylo příliš mnoho plodové vody v plících? Byl první nádech bolestivý a těžký?

 

Zdroj: Evette Rose - Metaphysical Anatomy

Překlad: VERONIKA BARKOCI
 
KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Koučink – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.