Lymská borelióza - psychosomatické a emoční příčiny


Lymská borelióza - psychosomatické a emoční příčiny Dáváte obrovské množství času a energie svým milovaným a různým projektům. Když tvrdě pracujete, následuje obrovské uspokojení. Dovoluje vám to cítit se propojeni s vaším účelem a identitou, což vám vytváří pocit bezpečí, ocenění a důležitosti. V důsledku toho se cítíte přespříliš zodpovědni v práci, doma a směrem k naplňování potřeb lidí. Vaše tvrdě pracující povaha se snaží vyhovět všem a všemu. 

Viz. také Astma, Bakterie, Únava, Srdeční problémy, Zánět, Problémy s klouby, Problémy s nervy, Parazité, Revmatoidní Artritida

EMOCE

Dáváte obrovské množství času a energie svým milovaným a různým projektům. Když tvrdě pracujete, následuje obrovské uspokojení. Dovoluje vám to cítit se propojeni s vaším účelem a identitou, což vám vytváří pocit bezpečí, ocenění a důležitosti. V důsledku toho se cítíte přespříliš zodpovědni v práci, doma a směrem k naplňování potřeb lidí. Vaše tvrdě pracující povaha se snaží vyhovět všem a všemu. 

Můžete se schovávat za pracovní vytížení, protože vám to dovoluje vyhýbat se velmi hlubokým problémům, se kterými máte strach nakládat. Máte strach, že ztratíte kontrolu nad svým životem a jeho strukturou, kterou jste si vytvořili.Váš zaneprázdněný život vytváří iluzi toho, že je vše v pořádku. Od dětství jste zodpovědni za mnoho situací v životě, které vás příliš brzy tlačily dívat se na svět z perspektivy dospělého člověka.

Váš zažitý způsob si vybral svou daň a tlačili jste na sebe příliš tvrdě a příliš za hranu. Máte pocit, že jste byli zmanipulováni dělat věci, které s vámi nerezonují. Přiměli vás myslet si, že konáte v zájmu vyššího dobra, když jste místo sebe upřednostnili sobecký program vlivných lidí. 

Potlačujete svůj vztek nad touto situací, protože jste byli učeni nevyjadřovat svoji frustraci nebo hněv. Toto se často vztahuje k rodovému traumatu, ačkoli emoce spojené s tímto příkladem se mohou objevit i v jiných oblastech. 

Dlouhodobě jste tahali za kratší stranu lana, což jste si již uvědomili. Cítíte náročnost udržet si svou silnou tvář a ještě k tomu máte strach být jen sami sebou. Vaše jednání se stalo destruktivní, dokonce do takové míry, že napadáte sami sebe; máte pocit, že vaše chyby musí být potrestány, protože jste jimi zklamali ostatní.

Chcete udělat změnu v životě, avšak se cítíte emočně příliš paralyzováni a bojíte se opustit jediný způsob života, který znáte. 

KLÍČOVÉ BODY:
 • Kdy tato nemoc začala? Jak jste se cítili před tím, než nemoc začala? Co se odehrálo ve vašem životě? Prozkoumejte další možnosti.
 • Dokončete vedené emocionální léčení s průvodcem. KONTAKT
 • Jak vás to, že máte tolik zodpovědnosti udržuje v bezpečí? Jak vám to slouží? Co tím získáváte? Přitahujete tak moc odpovědnosti, aby jste se vyhnuli záležitostem nebo emocím z minulosti? Cítíte se provinile, když tvrdě nepracujete? Proč? Jak se v tom cítíte? Kdy tento vzorec chování začal? Prozkoumejte další možnosti.
 • Cítíte odpovědnost za odpovědnosti ostatních lidí. Proč? Jak vám to slouží cítit se tolik zodpovědný?
 • Co by se stalo, kdyby jste změnili svůj způsob života, aby vyhovoval vašim vnitřním potřebám? Jak by jste se v tom cítili?
 • Vůči komu máte strach vyjádřit jasně své hranice? Proč? Co se stalo v minulosti, když jste svoje hranice vyjádřili vůči této osobě? Prozkoumejte trauma spojené s tím, když jste řekli "ne" nebo vyjádřili svoje hranice.
 • Trauma vztahující se k pocitu být zavalen odpovědností a k pocitu odpovědnosti za štěstí druhých lidí. Kdy tento vzorec chování začal? Jak vás to přinutilo se cítit? Jaká je výhoda toho být zodpovědný za štěstí jiných lidí? Prozkoumejte další možnosti.
 • Žijete svoje poslání nebo dosahujete svých cílů? Pokud ne, proč? Jak se v tom cítíte?
 • Prozkoumejte trauma spojené s pocitem znehodnocení, nelásky nebo pocitem, že je láska podmíněná. Kdo vás přiměl se takto cítit? Prozkoumejte další možnosti.
 • Váš životní styl se stal destruktivní. Zdá se, že se trestáte za to, že jste v dětství nebyli dost dobří. Proč? Kdo vás přiměl se takto cítit? Prozkoumejte další možnosti.

borelióza-psychosomatické-emoční-příčiny

 • Prozkoumejte sebe destruktivní vzorce chování. Jak vám sabotování ________ (něčeho) slouží?
 • Kdo nebo co vás tak moc vyčerpává? Od koho nebo čeho potřebujete pauzu? Proč jste se nad tím nezamysleli? Je tam strach? Prozkoumejte další možnosti.
 • Čeho nejvíce litujete? Jak se v tom cítíte?
 • Zdá se, že jste byli manipulováni a zostuzeni při dělání věcí pro ostatní. Jak jste se v tom cítili? Co by se stalo, kdyby jste řekli "ne"? Prozkoumejte další možnosti.
 • Proč dáváte tolik ze sebe své rodině a přátelům? Jak vám to slouží? Cítíte, že máte svůj význam, cítíte se důležití, potřební nebo že musíte sloužit a žít pro druhé? Prozkoumejte další možnosti.
 • Vzorec chování pocitu, že jste napadáni pokaždé, když jste emočně, spirituálně a fyzicky na nejnižší úrovni. Prozkoumejte v rodové linii a u nejbližších příbuzných. Kdo prožil trauma, kdy se cítil slabý, unavený a neschopný se bránit?
 • Spojili jste si tvrdou práci nebo příliš mnoho zodpovědností s tím být milováni. Prozkoumejte další možnosti.
 • Prozkoumejte fáze v děloze. Cítila se vaše matka stejně? Pokud ano, prozkoumejte, jak vás to ovlivnilo v děloze. Pokud ne, prozkoumejte, kdo jiný v rodině měl stejný vzorec chování.

 

Zdroj: Evette Rose - Metafyzická anatomie
 
Překlad: VERONIKA BARKOCI
  
KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Koučink – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz

 

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.