ŽENSKÁ ENERGIE - Akášické Ladění


ŽENSKÁ ENERGIE - Akášické Ladění

❤️Akášické ladění ❤️ ŽENSKÁ ENERGIE ❤️

❤️Dovoluji si otevřít a propojit se s prapůvodní božskou matricí ženské energie, která dlí v mé buněčné paměti DNA.

❤️Umožňuji si vyvázat se ze starých nefunkčních nastavení, programů, vzorců a přesvědčení pramenících ze zkušeností a prožitků napříč časem, prostorem, všemi úrovněmi vědomí, buněk, kódů DNA, rodovými liniemi, které nesly vibrace a energii zranění, pokřivení, zneužití, ponížení a popření mé ženské energie.

❤️Dovoluji si s důvěrou samu sebe vnímat v plné ženské esenci, kráse, jemnosti a síle a ctít tuto svoji jedinečnou živoucí, láskyplnou, milující a tvořivou energii.

❤️Být ženou je DAR. ❤️

S láskou VERONIKA BARKOCI

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 3
www.kodyvasiduse.cz

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora, a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.