Únik Energie


Únik Energie
 Máte pocit, že vám někdo nebo něco bere energii nebo že vám energie někam utíká a vy se necítíte ve své síle, neustojíte si v situacích sami sebe?

Každá taková to interakce má svůj hlubší význam a smysl a ocitáme se zde právě proto, abychom něco pochopili, integrovali, zvládli životní lekci, zkrátka mohli se vyvíjet na úrovni lidské bytosti, otevírali a rozšiřovali své vědomí.

Tzv. nepříjemná situace nebo člověk v nás spustí a vyvolá emoci, většinou ne zcela příjemnou, a protože vše, co je nám nepříjemné, cítíme se zle, máme tendence potlačovat, rušit, mazat či přebíjet něčím pozitivním, vytvářet různá energetická vajíčka a ochrany, podnikat patřičná opatření nebo kroky vedoucí proti nebo zamezení této nebo budoucí podobné interakci, zkrátka a jednoduše k potlačení emoce a úniku ze situace.

Ano, některé situace jsou emočně velmi náročné, tudíž nechat se doslova někým sežrat nebo setrvávat ve velmi těžké situaci a týrat sebe sama, tak to určitě neee.

Pokud vás však zajímá víc, jste hloubavější a máte chuť, můžete se potom na vše podívat z jiného úhlu pohledu, z nadhledu, kde uvidíte daleko širší souvislosti. Jak se dostat do nadhledu?

Když vezmeme v potaz, že nic se neděje náhodou, že tato interakce má svůj důvod, vedeme své první kroky k zastavení se. Připustíme-li, že nám člověk nebo situace ukazuje, zrcadlí nás samotné, náš vnitřní podvědomý aspekt, naši skrytou část, náš stín, můžeme si položit otázku: Jaké pocity to ve mě vyvolává? Pojmenujte si je. Většinou se daná emoce s tím spojená vyvalí znovu, tentokrát si ji dovolte plně prožít s přijetím toho, že je vaší důležitou součástí, patří k vám, jste to VY.

Nebo se také můžete zeptat, kde poprvé jste tento pojmenovaný pocit, či emoci cítili, a zde všechny cesty vedou do dětství či do období prenatálu. Tady pracujete s vašim vnitřním dítětem, které je emočně zaseklé v daném okamžiku minulosti, v době, kdy nebylo schopné naložit s touto vibračně těžkou energií. Jeho vědomí se rozdělilo. Oddělená část je stále vaši nedílnou součástí, ale jede si svoje, razí svoji vlastní cestu, její existence závisí na stejné vibraci, ke které se váže daný emoční prožitek. Má své potřeby, svoje vědomí.

Velmi hezké přirovnání takovéhoto roztříštěného vědomí je, když si představíte řeku, které se z hlavního toku oddělují na různé strany další menší toky, z nich pak další a další,....

Tohle jsou přesně ta místa, kudy vám odtéká energie, na tyto oddělená ramena vaší řeky vám lidé či nepříjemné situace zatlačí, spustí spínač a skrze tyto vaše části s vámi mohou lidé manipulovat, ovládat vás a brát vám vaši energii.

V momentě, kdy si připustíte, že vy sami jste si tuto svoji identitu vytvořili, tak jedině vy zas máte tu moc a sílu všechna oddělená ramena vaší řeky přivést zpět do hlavního proudu, zacelit se. Nejenom, že si berete zpět svoji sílu, vědomými prožitky vyrovnáváte své misky vah, otevíráte své vědomí a navyšujete jeho kapacitu, stáváte se vnímavější, citlivější, osvobozujete se, uzdravujete své vnitřní dítě, dáváte mu možnost dorůst, dospět, zároveň narovnáváte vnitřního muže, vnitřní ženu, vyživujete se a dáváte sobě pozornost zevnitř, přijímáte všechny své části a aspekty = SEBELÁSKA.

Tohle je jen velmi zjednodušený jeden z možných praktických komplexních procesů zcelování se. Je autentický, neutíkáte sami před sebou, berete si svoji sílu vědomě zpět, otevíráte se novým možnostem, tvoříte sami za sebe, ze sebe.

Text: VERONIKA BARKOCI 

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.