MECHANISMUS LŽÍ


MECHANISMUS LŽÍ

 Mechanismus LŽÍ 

Lhaní je svým způsobem manipulace a strategie k potlačení vlastních pocitů, zejména viny a studu, tedy obranný mechanismus, který slouží k odpojení se od sebe a svých pocitů.

Jakákoli lež třeba i ta milosrdná většinou vyvolá v tom druhém reakci vzteku a boje. Když svým vztekem dotyčný třeba slovně zaútočí na lháře, tak tím je lhář vystaven určitému tlaku daného výstupu vzteku a boje. Sám je v klidu a "nemá" problém. Lhář má takto zároveň nejlepší možnost se od sebe odpojit, otupit se a necítit svá zranění. Říct, že se ho to netýká.
Svoji bolest skrze LEŽ totiž přehodil na toho druhého a sám se tak od všeho distancoval - odpojil a třeba si stihl zachovat i klidnou a hodnou masku, protože ty jeho potlačená zranění na venek projevil ten, kterému lhal.
To je manipulace.

Jakmile však není žádná reakce ze strany přijemce daných lží, tato jeho podvědomá strategie přestane fungovat a lhář může být konfrontován s vlastní lží, vlastními stíny a zraněním.

VERONIKA BARKOCI 

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 3
www.kodyvasiduse.cz

 


Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora, a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.