SLUNOVRATOVÉ ENERGIE


SLUNOVRATOVÉ ENERGIE

SLUNOVRAT
 A jednou přijde den, kdy se rozhodnete pro sebe, pro svoji duši. Vydáte se na cestu, která na první pohled nebude snadná, ale i přesto se na ni vydáte.

 Vykročíte do neznáma, kde vaší jistotou nebude nic, než samotná víra v sebe sama, ten vnitřní pocit toho kým pro sebe jste a stav bytí, který se těžko dává do slov, ale vy víte, že to jste vy, že je to vaše a nikdo a nic vám to již nemůže vzít.

Uděláte rozhodnutí, kde na sobě nebudete páchat zradu, kdy nepůjdete proti sobě a zrazovat svojí duši. Bude to moment, kdy se uvnitř vědomě rozhodnete postavit se za sebe, a kdy vám v životě nepůjde o nic víc, než o vás, vaši lásku k sobě samým, o soulad se svojí duší.

Bude to moment, kdy se vaše celistvá bytost napojí v plné míře na vesmírné dění, na zdroj a matku Zemi.
Krásné slunovratové energie.

s láskou VERONIKA BARKOCI

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční terapie – práce s podvědomím, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 2
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 3

www.kodyvasiduse.cz

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora, a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.