PODPORA VLASTNÍ INTEGRITY


PODPORA VLASTNÍ INTEGRITY

PODPORA VLASTNÍ INTEGRITY, VEDENÍ SEBE SAMA

V dnešní době je více, než kdy jindy velmi důležité a MOŽNÉ podpořit a ukotvit skrze sebe vlastní integritu, ozdravit svůj vlastní individualismus.

Rozhodně však nikoli na úkor sebe či druhých v tom sobeckém, narcistickém, nedospělém či jakkoli zraněném pojetí,
Ale v tom zdravém napojení na vlastní zdroje, uvědomění toho, že vše, co v životě potřebujeme, je nám k dispozici, v uvědomění si naší jedinečnosti, našich kvalit, možných změn, našich hodnot, které jsou v naprostém souladu s našim přirozeným řádem a životními rytmy a v souladu s napojením na vyšší princip, na zdroj.

Kdy naše vlastní integrita vede do souladu s ostatními živými principy, živými bytostmi a planetou.

VERONIKA BARKOCI

Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2

www.kodyvasiduse.cz

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora, a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.