Na cestě Sebepoznání


Na cestě Sebepoznání

Na cestě sebepoznání vždy objevujeme a čelíme přesně takovým aspektům uvnitř nás, které nás vedou k naší skutečné pravé osobnosti, k naší vnitřní síle.
V momentě, kdy jsme schopni vidět, cítit, přijmout a chápat roli daného aspektu naší osobnosti v nás, dochází k léčení, k transformaci.

VERONIKA BARKOCI

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora, a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.