ÚZKOST - PSYCHOSOMATICKÉ A EMOČNÍ PŘÍČINY Z POHLEDU METAFYZICKÉ ANATOMIE


ÚZKOST - PSYCHOSOMATICKÉ A EMOČNÍ PŘÍČINY Z POHLEDU METAFYZICKÉ ANATOMIE
Úzkost je nepříjemný pocit související s obavami o budoucnost. Je jiný než strach, který je konkrétnější. Úzkost je „paranoia nebo něco tam venku, co vypadá hrozivě, ale nemusí to být hrozivé, a ve skutečnosti tam ani nemusí být.“ Ůzkostná porucha je charakterizována dlouhodobou nadměrnou obavou z okolností v životě. Velmi často souvisí s budoucností a nejistotami založenými na skutečných nebo domnělých událostech.
 
EMOCE
Úzkost je způsobena nahromaděným nevyřešeným traumatem. Úzkost se vynořuje, aby vás přiměla změnit určité vzorce a vyřešit nevyřešené problémy. Úzkost může mít někdy podobu nadměrného znepokojování se, pocitu naléhavosti, paniky nebo mírné paranoie. Může se stát, že jste neklidní, nervózní nebo napjatí, budete mít potíže se spánkem a vaše mysl běhá od jedné myšlenky ke druhé. Často se trápíte každodenními věcmi, jako je práce, finance a rodina. Nevíte, kdy se uvolnit a kdy je vhodné se obávat.
 
Lidé, kteří mají sociální úzkost, se bojí společenských setkání a často mají pocit, že na ně lidé zírají nebo je hodnotí. Být středem pozornosti je vaše nejhorší noční můra. Často máte strach být sami, protože to zvyšuje vaši úzkost. Můžete se bát být mimo domov sami, být v davu nebo stát ve frontě.
 
Můžete neradi jíst, pít nebo dokonce psát v přítomnosti jiných lidí. Úzkost může být vyvolána strachem z neúspěchu, jako je úzkost z veřejného vystupování při pracovních pohovorech nebo zkouškách.
 
Lidé trpící úzkostí mají často pocit selhání. To nejlepší, co jste dělali nebylo nikdy dost dobré a uspokojivé. Máte pocit, že si nejste schopni emocionálně pomoci, to vytváří pocit studu, bezmoci a potřebu se skrývat. Váš pocit klidu byl v dětství pravidelně narušován. Ve vašem životě není žádný pocit emocionální struktury nebo stability a pravděpodobně nikdy nebyl. Může to být důsledek emocionálně dysfunkčního a dramatického rodinného prostředí.
 
V současné době se cítíte uvězněni ve svých okolnostech, postrádáte svobodu nebo schopnost činit každodenní rozhodnutí. Můžete se chovat způsobem, o kterém si myslíte, že se ostatním líbí, kvůli strachu z odsouzení, zneužití nebo potrestání. Být někým jiným, než ve skutečnosti jste, je bezpečnější, protože kritika bude směřována do vaší masky, a nikoli na vaší zranitelnou identitu.
 
Často si špatně vykládáte způsob, jakým s vámi ostatní komunikují, příliš si zabíráte to, co ostatní říkají. Možná se přistihujete, že během rozhovorů hledáte vodítka, která by mohla potvrdit, jak jste nehodnotní/že si nezasloužíte. To se často objeví, když se již cítíte příliš citliví v důsledku opakované kritiky a úsudku, které na vás byly promítány.
 
Je zde strach převzít odpovědnost a pocit být z toho přehlceni. Cítíte se traumatizováni tím, že vás ostatní příliš potřebují, protože to, že vás ostatní potřebují znamená další zodpovědnost a možná i více prostoru pro chyby na vaší straně. To by mohlo mít za následek odmítnutí nebo kritiku, čemuž se snažíte vyhnout. Cítíte se zaseknutí v instinktu boje nebo útěku s mnoha protichůdnými emocemi v mysli srdce. Tělo stále reaguje na hrozbu, ale hrozba je dávno pryč. Děti, které zažívají úzkost, často vyjadřují potlačenou úzkost svých rodičů.
 
V jiných případech mohli být rodiče dysfunkční, nezodpovědní nebo emocionálně nepřítomní ve vašem životě. Díky tomu jste měli pocit, že vás nikdo nikdy nebude bránit, chránit, starat se o vás a milovat vás. To vás často zanechá na místě, kde jste emocionálně v nouzi a nejistí. Když vaše potřeby nejsou naplňovány, nevědomě znovu vytváříte emocionální napětí a stres, které vám v minulosti sloužily a udržovaly vás v bezpečí. Vaše emocionální potřeba lásky byla naplněna zneužíváním, odmítáním nebo nepřátelstvím.
 
KLÍČOVÉ BODY
·      Trauma související s prožíváním nebezpečí na denní bázi, jehož výsledkem je, že se nevypnou instinkty přežití. Neschopnost rozlišovat "Co je bezpečné a co nebezpečné?" Jak vám úzkost slouží? Naučili jste se cítit se pohodlně, když se cítíte nepříjemně. Před čím vás to chrání? Prozkoumejte další možnosti.
·      Dokončete emocionální léčení s průvodcem na www.kodyvasiduse.cz
·      Trauma, které mělo za následek pravidelné narušování vašeho vnitřního klidu. Kým, čím, proč? Jak jste se v tom cítili?
·      Dělání změn ve vašem životě má za následek negativní výsledek. Takže máte pocit, že: „Když ve svém životě změním ___stane se ___“ Často se bojíte nejhoršího výsledku. Proč? Kdo další z vaší rodiny se takto choval? Prozkoumejte další možnosti.
·      Cítíte se neschopni činit rozhodnutí ve svém vlastním životě. Kdo ovládal tvůj život? Jak jste cítili pod přísnou kontrolou?
·      Vaše potřeby byly ignorovány a brány jako ztráta času. Jak jste se v tom cítili?
·      Nedostatek bezpečí. Proč? Co se stalo, že jste se takto cítili?
·      Trauma pocitu emocionální nebo fyzické pasti.
·      Nedostatek sebedůvěry. Proč? Kdo vás přiměl o sobě pochybovat? Jak vám to, že sami sobě nevěříte slouží?
 
 Zdroj: Evette Rose - Metaphysical Anatomy Volume 1
 
Překlad: VERONIKA BARKOCI
 
KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1,2
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 3
www.kodyvasiduse.cZ

 
Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora, a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky