STRACH ZE ZÁVAZKU / VZTAHU


STRACH ZE ZÁVAZKU / VZTAHU

Ženy, které jsou ve vztazích v tzv. vzduchoprázdnu, to znamená ve stavu, kdy se třeba měsíce nebo roky schází nebo vídají s mužem, ale on se za celou dobu plně nezavázal uznat vztah a danou ženu jako plnohodnotnou partnerku nebo se nesnaží vztah dál někam směrovat, kdy to znamená, že nemá vizi jejich společné cesty a vyhovuje mu jen taková ta nezávislá forma vztahu, jsou často ženy, které samy přiznávají, že se bojí na podvědomé rovině mít závazky nebo vztah.

Takto často ženám tedy muž zrcadlí jejich vlastní strachy o tom, že žena není o tom vztahu sama přesvědčená, má pocit, že by mohla ztratit sama svoji nezávislost, ztratila by určitou kontrolu nad svým životem, bojí se i scénáře toho, že skončí sama doma někde za plotnou, popř. s dětmi a bude na všechno sama, zatímco muž bude žít svůj dosavadní život.

Každá žena, která dlouhodobě zůstává v tomto vztahu často čeká, že se muž změní, že tím, že se ona sama bude měnit, že když bude muži vyhovovat, vše se změní. Nezmění!!! Jen se sama dostává do pasti toho, že zapomíná na sebe, protože celá její pozornost a energie je směřována do toho, jak se muži zalíbit a jak mu vyhovět, aby on sám uznal její hodnotu a začal ve vztahu fungovat.

Pokaždé, když svoji hodnotu a své štěstí stavíme na tomto vzorci, kdy popíráme sami sebe, kdy dostatečně neznáme sami sebe, svoje potřeby a čekáme, až ten druhý nám toto vše bude naplňovat, zrazujeme sami sebe, opouštíme sami sebe.

Důsledkem toho se ženám pak spouští různá traumata opuštění, ponížení, zrady nebo odmítnutí. Funguje je zde i určitá forma závislosti a není vždy snadné ze vztahu odejít.

Je potřeba si uvědomit, že nikoho nemůžeme přimět k tomu, aby se změnil. Nemá cenu plýtvat energii na to, abychom někoho přesvědčovali o naší vlastní hodnotě. Tohle je naše zodpovědnost.

Raději tuto energii ženy mohou přesměrovat do sebe, do vlastních potřeb a změn. Dát si prostor proléčit stará zranění, která jsou s tímto vzorcem spojena. Tím, že posílí sebe, začnou si více důvěřovat, budou více vnímat svoji hodnotu, mohou změnit vztah sama k sobě, což jim potom pomůže se rozhodnout, zda chtějí v takovém vztahu dále pokračovat nebo ne. Ne každá žena je totiž schopna odejít ihned.

Každopádně jakákoli vnitřní změna dá věci do pohybu.


Veronika Barkoci
www.kodyvasiduse.cz

Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací
Konzultant Metafyzické Anatomie – Level 3
Lektorka Metafyzické Anatomie Level 1,2

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.