ZMĚNA LIMITUJÍCÍCH PŘESVĚDČENÍ


ZMĚNA LIMITUJÍCÍCH PŘESVĚDČENÍ

Limitující přesvědčení vznikají vždy na základě nějakého prožitku v minulosti, kdy jsme prožili nějakou stresující nebo traumatizující událost a nenašli jsme řešení nebo nemohli svobodně vyjádřit to, co se s námi v daném okamžiku děje, a tím pádem daný stres nebo trauma nemohly být uvolněny.


Vždy, když zažijeme určitý stres nebo trauma, přichází počáteční šok nebo traumatizující emocionální zážitek, který se uvnitř nás odehrává. S tím pak přichází i spousta myšlenek, které jsou spojeny s danou situací nebo osobou a tyto myšlenky pak vytváří určitá přesvědčení, vzorce nebo stanoviska, která vychází právě z naší zkušenosti a toho, jaký vliv na nás daná událost nebo osoba měla.


To potom ovlivňuje naši kvalitu života, naše myšlení a samozřejmě reakce na naše prostředí, lidi, vztahy a jejich dynamiku, což pak i nadále formuje a tvoří další a další přesvědčení.


Časem můžeme zjistit, že na jednu stresovou událost se váže nespočet přesvědčení a myšlenek a pracovat na tom změnit tento soubor myšlenek může trvat velmi dlouho. Navíc spousta myšlenek, které se pojí se stresovou událostí můžou být vymyšlené, můžou se měnit a často nás dovést do slepé uličky, a my máme pak pocit, že se motáme v kruhu.


Pokud chceme změnit naše limitující přesvědčení snadno, efektivně a jednou pro vždy, je dobré pracovat s emocemi, které se vážou na tyto myšlenky, a které nás spolehlivě vedou do jádra a podstaty stresové nebo traumatizující události. Emoce jsou naší GPS, která nás spolehlivě vede do těla. A protože lidské tělo bylo navrženo tak, aby prožívalo veškeré emoce, včetně těch negativních, je tím pádem pro nás mocným nástrojem.


Vždy, když se bráníme prožívat své emoce, potlačíme je nebo vypneme, uvízneme v intelektuálním světě, protože se naše vědomí fragmentuje a rozštěpí a my se sami od sebe odpojíme, znecitlivíme a zavíráme své srdce. Náš život pak řídí právě daná limitující přesvědčení a myšlenky z minulosti. A uvnitř nás je i nadále aktivní nedokončené trauma.


V momentě, kdy vyřešíme příčinu, tj. uvolníme trauma a proléčíme emoce, automaticky se s tím uvolní i všechna přesvědčení a myšlenky, které jsou na něj navázány. A my je pak snadno nahradíme novými.


Jak tedy pracovat s emocemi a uvolňovat efektivně stres a trauma?


Můžete mě kontaktovat na sezení, kde vám pomůžu a navedu vás do jádra problému a společně vše uvolníme

Nebo se můžete přihlásit na pravidelné kurzy METAFYZICKÉ ANATOMIE od autorky Evette Rose, kde vás naučím, jak si můžete pracovat sami se sebou nebo ostatními a uvolnit tak stres a napětí, poléčit traumata a také se naučíme pracovat s bolestí v těle.


Více info: www.kodyvasiduse.cz
Veronika Barkoci

Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací
Konzultant Metafyzické Anatomie – Level 3
Lektorka Metafyzické Anatomie Level 1,2

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.