V ČEM NÁM SLOUŽÍ SABOTUJÍCÍ PROGRAMY


V ČEM NÁM SLOUŽÍ SABOTUJÍCÍ PROGRAMY

O sabotujících programech víme nebo jsme často přesvědčeni, že nám neslouží, že si díky nim něčemu ve svém životě bráníme, že nás brzdí nebo nás drží nebo způsobují situace, které nám neslouží nebo že si díky nim ubližujeme.
Často stačí si tento program uvědomit a vědomě se rozhodnout ho změnit.
Někdy je však náš sabotující program pouze špičkou ledovce a poukazuje na hlubší problém a není pro nás zcela jednoduché ho změnit.
Proč a kde vznikají tyto sabotující programy a jaká je ve skutečnosti jejich role?

Uvedeme na příkladu:
Vyrůstali jste v prostředí, které bylo nepředvídatelné. Tzn. ať jste se chovali dle přání svých nejbližších, stále se děly vyhrocené situace, které neměl nikdo a zejména vy jako dítě pod kontrolou, kdy se pak musela na někoho schvalovat vina, najít se tzv. obětní beránek, který za vše mohl, i když vy sami jste si třeba ničeho špatného nebyli vědomi, nedávalo vám to smysl, proč za vše můžete třeba právě vy. Byli jste často za vše kritizováni, byla na vás kladena velká míra zodpovědnosti nebo vaše potřeby nebyly vyslyšeny a naplněny a vy jste tak nabývali dojmu, že je to vaše vina, že si za to můžete sami, atd…. Zkrátka vyrůstali jste ve velmi stresovém prostředí.
 
Tento stres a trauma pro vás v minulosti bylo velmi bolestivé a abyste do budoucna nemuseli znovu cítit tuto bolest a negativní emoce s tímto spojené, vaše podvědomí se rozštěpilo na části osobnosti, kde jedna stále nese tuto bolest, ale je hluboko potlačená v podvědomí a ta druhá vaše část vědomí představuje různé strategie vzorců a přesvědčení, které vás mají chránit před tou bolestí. Bohužel tato část vědomí velice často volí obrany a ochranu takovým způsobem, který nás pak v životě z dlouhodobého hlediska brzdí nebo sabotuje.
 
Při nedávném sezení při práci s klientkou se ukázalo, že její podvědomé sabotující přesvědčení: „Musím si ubližovat, abych byla bdělá, abych se lépe mohla ochránit a ubránit.“ Jí vlastně sloužilo k tomu, aby veškerou svoji pozornost odvedla do problémů, které si sama způsobovala jen proto, aby znovu nemusela cítit tu obrovskou bolest z dětství, své pocity strachu z ublížení, ztráty kontroly, nespravedlnosti, smutku a bezmoci, kdy se navíc v té svojí bolesti cítila opuštěná.
 
Jinými slovy její sabotující přesvědčení jí mělo „ochránit“ před nevyřešeným traumatem z dětství a její bolesti, i když ve skutečnosti v té stejné bolesti díky svému programu stále byla.
 
Proto je pak někdy těžké, když se někdo nachází ve velké bolesti pouze změnit ten sabotující program,
protože si neuvědomuje, v čem mu vlastně slouží.


Napište mi do komentářů vaše sabotující programy a uvědomění, k čemu vám ve skutečnosti slouží nebo sloužily v minulosti.


Pokud se chcete naučit s tímto pracovat nebo si nechat pomoci dát vše do souvislostí a odstranit příčiny svých sabotujících programů, kontaktujte mě na www.kodyvasiduse.cz


VERONIKA BARKOCI

Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací
Konzultant Metafyzické Anatomie – Level 3
Lektorka Metafyzické Anatomie Level 1,2

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.