MUŽ, KTERÝ VYRŮSTAL S DOMINANTNÍ (ZRANĚNOU) MATKOU


MUŽ, KTERÝ VYRŮSTAL S DOMINANTNÍ (ZRANĚNOU) MATKOU

Se v dospělosti velice často potýká s nízkou sebe hodnotou, která na venek nebo na první pohled nemusí být zjevná, protože může působit, jako že má vše zmáknuté, nemá s ničím moc problém, tzv. nic jakoby neřeší, může pracovně být úspěšný, dravý a dosahovat velkých cílů, což někdy může být i určitá maska toho, že zakrývá svoji nízkou sebe hodnotu a svoji zranitelnost.

Často v sobě vede vnitřní boj, kdy na podvědomé rovině z pozice malého kluka stále bojuje o přijetí a uznání matky. Dominantní matky často své syny i v dospělosti staví do situací, kdy v něm aktivují právě jeho nedůvěru v sebe samého, pochybnosti, tedy nízkou sebe hodnotu a on pak buď jde do konfliktu s matkou a tady už se hraje na to, kdo z koho, kdy ho matka různými taktikami a manipulací třeba emočně vydírá, aby ustoupil a podlehl jejímu vlivu. Tím, že podlehne, aby měl tzv. klid jen v sobě víc živí pocity selhání, prohry a doslova zbavuje sám sebe své mužnosti. Když naopak nepodlehne, často musí jít do agrese, aby matku převýšil a jako by vyhrál.

Tato soupeřící dynamika ve vztahu s matkou způsobí, že muž se citově, emočně uzavírá. Vytvoří si doslova pancéřový krunýř okolo svého srdce a bojí se otevřít své zranitelnosti, svým pocitům a emocím, protože kdykoli to v minulosti udělal, tak jeho nezralá matka ho skrze tyto pocity většinou vydírala a manipulovala, aby ho dostala tam, kam potřebuje, tedy aby on naplnil její potřeby.

Když je pak takový muž ve vztahu se ženou, tak je pro ni velice těžké se s ním skrze srdce na emoční rovině propojit. Ve vztahu vybudovat důvěru a pevnost. Veškerou její snahu muž často vnímá jako další nátlak od ženy / matky a toto celé pak může sklouznout do stejné dynamiky, kterou má naučenou ze vztahu s matkou a končí se ženou opět v soupeření.

Žena se v takovém vztahu může snažit svého muže víc milovat, povzbuzovat, podporovat, být iniciátorkou, pomáhat mu zvýšit jeho sebevědomí, bojovat za něj, někdy se i sama může dostávat do situací, kdy se snaží ukázat jeho matce, že ona je jiná, milující a podporující žena, zkrátka může se snažit mu nahradit jeho matku ve všech směrech. Což ale ve většině případů končí velice bolestivě pro tu ženu, kdy se sama tímto jednáním, bojem a dokazováním vyčerpá, někdy se to i celé otočí proti ní, protože, co si budeme vykládat, matku mu nikdy nenahradí. Žena má být partnerkou nikoli matkou.

Navíc takový muž, který podvědomě soupeří o přijetí a uznání matky svoji energii často vyplýtvává na tento vnitřní boj s matkou. Tím, že nemá toto zpracované, nemá uchopenou svoji zranitelnost, tzn. není schopen postavit sám sebe do vlastní síly, převzít zodpovědnost za ty části sebe samého, které představují jeho zraněného vnitřního chlapce, nemůže pro svoji ženu vytvořit bezpečné prostředí, být pro ni leaderem, ochráncem a být poskytovatelem všeho, co by pak jeho žena mohla z místa bezpečí přijímat a skrze svoji ženskou esenci násobit.

Muž, který proléčí svůj vztah s matkou může pro svoji ženu vytvořit prostor, kdy ona nemusí být v mužské energii, nemusí bojovat o svoje místo, kdy se může o něj opřít  a cítit se vedle něho v bezpečí a mnohonásobně mu skrze svoji ženskou esenci násobit vše, co do ní a do jejich vztahu muž vloží. Což pak znovu rozhýbává mužovu motivaci, úspěch, sebe hodnotu a smysl jeho života.

VERONIKA BARKOCI

Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací
Konzultant Metafyzické Anatomie – Level 3
Lektorka Metafyzické Anatomie Level 1,2

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.