PROBLÉMY TLUSTÉHO STŘEVA – PSYCHOSOMATICKÉ A EMOČNÍ PŘÍČINY Z POHLEDU METAFYZICKÉ ANATOMIE


PROBLÉMY TLUSTÉHO STŘEVA – PSYCHOSOMATICKÉ A EMOČNÍ PŘÍČINY Z POHLEDU METAFYZICKÉ ANATOMIE

EMOCE
Nechcete se vzdát starých negativních zkušeností a traumatu. Cítíte podráždění a vztek v důsledku minulých zkušeností, které jste nemohli změnit nebo nad nimi neměli kontrolu. Stále se dusíte nad nevyřešenými problémy. Stále se tlačíte skrze náročné situace sami, takže se pak cítíte přehlceni, v panice nebo naštvaní.
Bojujete v důsledku vlastního stresu kvůli své tvrdohlavosti. Žádat o podporu podle vás nepřipadá v úvahu, protože lidé buď nedokážou splnit, co potřebujete nebo mají nerealistická očekávání výměnou za podporu. Být podporován lidmi vás přimělo cítit se kontrolováni.
 
Nesete v sobě obrovský stud ve vztahu k vaší identitě. Stud pramení ze žádosti o podporu a vyjádření emočních potřeb. Vaše osoba byla napadána a kritizována lidmi, kteří se podíleli na výchově. To způsobilo, že jste se oddělili od své samostatné a jedinečné identity. Často se vztahuje k rodinným hodnotám a přesvědčením, protože se necítíte dostatečně silní nebo nezávislí, abyste byli posuzováni odděleně.
 
Stresu a podráždění, které cítíte je nyní příliš mnoho na to, abyste je unesli a jste v bodě, kdy máte pocit, že jste si ukousli víc, než co můžete sníst. Všechny povinnosti ve vašem životě vás pohlcují. Příliš tvrdě na sebe tlačíte a jste pod velkým tlakem. Máte pocit, že jste si příliš vědomi nálad lidí a jste citliví k prostředí a lidem okolo vás. Vaše emoce jsou zesíleny stresem ve vašem životě.
 
Držíte se okolností a vztahů, které nejsou zdravé pro vás a váš osobní růst. Můžete mít velký strach být sami. V důsledku tohoto strachu často tolerujete nepříjemné a stresující okolnosti, abyste se vyhnuli tomu být sami. Snadno se stáváte součástí toxických okolností jako jsou nezdravé vztahy a lidé kvůli slabým osobním hranicím.
 
Potřebujete být potřební, když je vás potřeba, cítit se důležití, milováni a uznáni. Stále odsouváte problémy stranou, protože se můžete cítit poníženi nebo umenšeni kdykoli vyjádříte své potřeby. Považujete za náročné poučit se ze své minulosti, protože trauma můžete vidět pouze z hlediska toho, jak vás přimělo se cítit.
 
Z ničeho ve vašem životě nevzešlo nic dobrého, ve vašich očích je to jen zmatek. Vaše dětství vás nastavilo k tomu, že svůj jediný smysl života vidíte jako nekonečnou sérii strádání a utrpení.
 
Vyrůstali jste s pocitem obrovského nedostatku všeho, co chcete ve vašem životě. Proto jste nyní zaneprázdněni přehnanou kompenzací toho, že jste chamtiví, žárliví, majetničtí nebo ovládající. Vaše pocity vzteku a odporu jsou velmi intenzivní a zesílené. Máte velice silný bojový instinkt. Když jsou překročeny vaše hranice, nastavíte si svoje hranice promítáním intenzivního hněvu. Čerpáte svou sílu z této hluboce zakořeněné emoce a cítíte se bez ní ztraceni.
 
Tento stav často souvisí s emocionálním, fyzickým nebo sexuálním zneužíváním. Prozkoumejte svoji rodovou linii, pokud jste tohle sami nezažili.
  
KLÍČOVÉ BODY
·      Proč se držíte minulosti (trauma, životní příběh, vztek nebo odpor)? Co by se stalo, kdybyste pustili tuto zátěž? Ve většině případů jste si vytvořili asociaci mezi vlastní identitou a zátěží. Dokončete vedené emocionální léčení s konzultantem MAT.
·      Prozkoumejte problémy jako je dlouhodobý vztek, podráždění nebo pomsta. Jak vás váš vztek a odpor přiměl se cítit? Jaké výhody vám to přináší držet se těchto negativních emocí?
·      Proč vás chování ostatních lidí tak moc na hluboké úrovni ovlivňuje? Jak se v tom cítíte? K jakému druhu chování jste citliví? Prozkoumejte další možnosti.
·      Chování lidí a vaše prostředí vám spouští pouze staré trauma z dětství, spolu s traumaty od předků. Prozkoumejte své dětství. Kdy jste se cítili mimo kontrolu, uvězněni nebo zneužití (emočně, fyzicky nebo sexuálně)? Prozkoumejte tyto klíčové emoce i s ohledem na své předky.
·      Prozkoumejte svůj vztah s rodiči a trauma spojené se vztahem s rodiči. Prozkoumejte asociace, které vznikly v tomto období. Co jste emočně potřebovali, když s vámi bylo zacházeno zle nebo jste byli opuštěni?
·      Prozkoumejte rozdíl mezi vaším traumatem a traumatem vašich rodičů, které může překrývat to vaše.
·      Zdá se, že jste zaseknutí v instinktech přežití. Prozkoumejte výhody traumatu, které se vztahuje k těmto instinktům.
·      Problémy tlustého střeva jsou vždy většinou evidentní v rodové linii jako důsledek potlačování, kontroly nebo zneužívání. Prozkoumejte trauma prarodičů a toho, pokud se některé z nich opakuje ve vašem životě.
·      Trauma spojené s kritikou. Čeho se kritika týkala? Jak jste se v tom cítili? Kdo vás přiměl cítit zodpovědnost za cizí chyby a problémy?
·      Sebenenávist. Toto je spojené se sebe trestáním. Proč se tak cítíte?
·      Trauma související se zneužíváním alkoholu u předků. Opakujete tento stejný vzorec?
·      Strach ze změny. Proč? Strach ztratit kontrolu.
·      Máte strach z úspěchu? Pokud ano, proč?
·      Často vaše matka byla fyzicky nebo mentálně zneužívána během těhotenství. Žila vaše matka ve strachu, zatímco byla se svým partnerem nebo jí její okolnosti přiměly se takto cítit? Prozkoumejte další možnosti.
 
Zdroj: EVETTE ROSE – Metaphysical Anatomy
 
Překlad: VERONIKA BARKOCI
Kódy Vaší Duše – Emoční terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací
Konzultant Metafyzické Anatomie – Level 3
Lektorka Metafyzické Anatomie Level 1,2

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/ a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.