Plán Duše


Plán Duše
 Každý si sem přišel naplnit svůj plán duše, který byl nastaven možná daleko dřív, než bychom si množí uměli představit. 

 

Náš individuální plán je zase navázaný na celkový plán planety a vesmíru v zájmu zachování rovnováhy. Narodíme se vždy přesně do takové rodiny, která vibračně nejvíce odpovídá našemu plánu. Tzn., že je tam vždy nejvyšší možný potenciál obsahující přesně takové situace, abychom prožili takové prožitky, které nás vedou k jeho naplnění.

Vše, co si dovolujeme naplno prožít, jak na mentální, emoční a fyzické rovině s láskyplným přijetím nás nejen osvobozuje, ale i vede k vnitřnímu naplnění. Otevírá pro nás nové možnosti tvoření, které byly našim předkům po generace uzavřeny. Jsme vedení do života, který je obohacen o předchozí prožité zkušenosti, kterými jsme uzdravili nejen sebe, ale i naše předky z rodových linií a zároveň nastavili nové, zdravé vibrační pole pro budoucí generace.

Vstupujeme do možnosti žít a tvořit si svoji novou realitu z místa přijetí a lásky, a ne z místa strachu a slabosti, tak jako tomu bylo doposud.

Není třeba hledat konkrétní obsah plánu, každý to však máme jinak. Navíc naše duše stejně přesně ví, co potřebujeme, takže nás vesmír vždy přesně umístí do situace, kde můžeme prožít protipól. Duše chce pouze jedinou věc, a to stát se znovu celistvá. Celistvost znamená rovnováha prožitku, zkušenost prožít obě polarity jedné mince v tady a teď - jak plus, tak mínus.

Naše společnost a systém reprezentuje vědomí zatím většiny lidí, pro které je živoucí realita stávající se ze starého paradigma, osvědčených programů a limitujících vzorců. Učí nás, jak utíkat sami před sebou nebo jak si nedovolit prožívat druhou stranu naší životní mince. Zároveň nám ale i vytváří nejlepší možné podmínky pro naši změnu a růst, která začíná v každém z nás každým momentem rozhodnutí se.

Nezapomínejme na svoji jedinečnost a důležitost. Nikdo zde nejsme náhodou nebo díky chybě v matrixu. Všichni jsme zde na jedné lodi zvané Země. Všichni zde máme jedinečný úkol, každý ho děláme, jak nejlépe dovedeme a není nikdo, kdo by ho právě za nás udělal lépe. V této planetární hře jsou role přesně rozděleny a každý hrajeme tu svoji. Cestu i cíl máme společnou - ŽÍT SVÉ NEBE NA ZEMI. Takový to život samotný tento plán duše naplňuje.

Text: VERONIKA BARKOCI

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz
 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.