Nejen o novoluní


Nejen o novoluní

V návaznosti na energii Novoluní běží v posledních dnech kolektivním vědomím a nebo vyplouvá na povrch nenaplněná potřeba být a cítit se vyživován/a mateřskou, ženskou energií/láskou, energií plodnosti.

Tato nenaplněná potřeba pramenící z dětství se v našich životech může u každého projevovat v jiné oblasti života.

Např. můžeme mít pocit, že nejsme schopni dotahovat věci nebo své projekty do konce, chybí nám jistota, pocit bezpečí a zázemí v jakékoli podobě. Nebo se rozhodujeme, zda se staneme matkou nebo rodičem.

Snažíme se všemožnými způsoby tento emoční hlad z venku zasytit, vyživit se… Cítíme se ztraceni, jakoby nám chyběla doslova ruka, která nás bezpečně provede, máme pocit, že nevíme, jak a pro co se vlastně rozhodnout, a máme pocit, že nám něco nebo spíše někdo chybí.

Dovolme si pro sebe a to nejen v čase tohoto novoluní propojit se s naší zdrojovou, vyživující energií a nechme ji skrze celé své tělo a každou naši buňku projít do svého systému s tímto záměrem:

Uvolňuji ze svého mentálního, emočního a fyzického těla, ze své DNA, po celé časoprostorové ose, do momentu tady a teď veškerou energii, která mi brání cítit se vnitřně vyživován/a mateřskou, ženskou energií a láskou, cítit tak pocit jistoty a bezpečí.       

Propouštím a uvolňuji se od všech nezpracovaných zranění nesoucí se napříč mojí rodovou linií, kde tato potřeba být vyživován/a nebyla nebo nemohla být naplněna.         

Umožňuji si celým svým bytím, bez ohledu na čas a prostor, otevřít se plně a s láskou přijímat bezmezný proud této vyživující zdrojové láskyplné energie, nechat se vyživovat pocitem bezpečí a jistotou, která proudí skrze celé moje tělo, každou jeho část, každou moji buňku a skrze chodila se ukotvuje do Matky Země

S láskou VERONIKA BARKOCI

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.