Úleva


Úleva
 ÚLEVA přichází vždy, když přijmete a integrujete svoji dosud odmítanou vnitřní část sebe sama a propojíte se s ní.

 

ÚLEVA také přichází vždy, když tuto stejnou odmítanou vnitřní část zpátky potlačíte do podvědomí nebo vytěsníte.

Rozdíl je v tom, že při integraci a za přítomnosti vašeho plného vědomí, tzn. vědomí toho, co se sami za sebe a pro sebe rozhoduje udělat mnohonásobně a trvale získáváte. Vaše vnitřní osobnost roste a sílí, otevíráte se novému, můžete svobodně kráčet kupředu.

V tom druhém případě získáváte pouze dočasně a Vesmír vždy zařídí, abyste se s touto svojí odmítanou částí znovu a znovu potkávali skrze druhé vždy do té doby, dokud ji s láskou nepřijmete a neintegrujete.

 

Text: VERONIKA BARKOCI 

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz

 FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/