Práce na sobě, Osobní rozvoj - cesta k vlastnímu mistrovství


Práce na sobě, Osobní rozvoj - cesta k vlastnímu mistrovství Práce na sobě nebo chcete-li osobní rozvoj je proces, který každý začíná z jiné startovací čáry, z jiné pozice, situace, stavu, podnětu. Každý má pro sebe svůj vlastní důvod nebo záměr, se kterým se na tuto cestu vydává, který se i v průběhu sebepoznávání přirozeně může měnit a vyvíjet. Každý do tohoto procesu vstupuje ze své úrovně vědomí, které se postupně rozšiřuje, a s tím jde i ruku v ruce navyšování jeho osobních vibrací, mění se vnitřní nastavení, přesvědčení, názory a celkově se mění osobnost daného jedince.
To, co všechny spojuje je veliká touha po uzdravení, pochopení, životních změnách, zlepšení finanční situace, nalezení vhodného partnera, harmonický život v partnerství, nalezení vnitřní rovnováhy, štěstí, prožívání láskyplných vztahů v radosti, plynutí a tvoření. 

Při práci na sobě je velice důležitá přítomnost vašeho vědomí. Tzn., vašeho pozorovatele, který se v daném okamžiku při vnitřní retrospekci, v prostoru vašeho podvědomí může rozhodnout, jak s danou situací naloží, jaký postoj zaujme, jaké pocity nechá vstoupit do těla, jaký prostor si sobě dopřeje k tomu prožít danou situaci s přijetím a následným pochopením. Vědomí je schopno vést každého k prožití protipólu, čímž se narovnávají obě polarity, dochází k léčení.
 
V tomto procesu pracujete se svatou trojicí - mysl, tělo a duch (emoce, pocity). Učíte se myslet jinak, dáváte pozornost svým pocitům, učíte se prožívat naplno své emoce, zde vnímáte své limity, hranice, pozorujete a vnímáte reakce svého těla v daných situacích, rozpoznáváte převzaté programy, se kterými jste se ztotožnili,
umíte si od důsledku dojít k vlastní příčině, poznáváte své skryté odmítané části, tvoříte s nimi nový vztah, přenastavujete svoje základy, vnímáte sebe z vícero úhlů pohledu, jak funguje vaše ego, kdy jde s vámi a kdy nikoli, věci vám najednou začínají do sebe zapadat, dávat větší smysl, rozšiřujete schopnost pochopení nejen pro sebe, ale i pro druhé, pro situace, vnímáte různé synchronicity a znamení Vesmíru, uvědomujete si více sebe, vlastní hodnoty, sebelásku, toho, co pro sebe chcete, kým pro sebe jste, lépe se rozhodujete, stavíte se a učíte se zujímat jiný nový postoj k situacím, také uzavíráte nejen pro sebe, ale i celé rodové linie určité karmické cykly, otevíráte svůj potenciál, a určitě můžete objevit či rozvinout své doposud skryté schopnosti.


Vyžaduje to značnou dávku odvahy a praxe podnikat vlastní výpravy do svého nitra, do svého podvědomí, které vždy v každém z nás ukrývá hluboko skryté, potlačené a odmítané části nás samých, ale díky kterým se nám v životě právě děje to, co se děje. Je to jako naučit se podnikat dobrodružné výpravy a doslova otevírat vlastní Pandořinu skříňku.


Zde berte vždy v potaz, že čím silnější osobnost, tím velmi inteligentní a silnější obrané mechanismy, tím dobrodružnější výpravy. Tento proces bude zkoušet vaši vytrvalost, záměr, trpělivost a bude se dotýkat všech částí vašeho života, které nejsou s vámi v souladu.


Ano, někteří z vás budete mít dny, kdy to budete chtít vzdát, kdy budete propadat z vašeho úhlu pohledu zpátky nebo ještě hlouběji, kdy budete cítit vnitřní tlak, někdy i bolest na srdci nebo jinde na těle, kdy vás to bude zasahovat až do morku kostí, kdy nebudete vidět východisko, kdy se budete chtít z těchto situací rychle vrátit zpět do normálu, probudit se ze zlého snu a budete se chytat každého stébla a ono to nepůjde. Někdy vám nepůjde se opíjet rohlíkem a afirmovat si pozitivně myšlenky, nepůjde vám si říct, jak je všechno láska a jen tak se rozhodnout, že od teď bude vše jen krásné, nebude vám fungovat to, co ostatním ano, budete se cítit hluboko osamoceni, bez jakýchkoli jistot, někdy i v zajetí svých závislostí, v depresích či úzkostech, panických atacích. Budete mít pocit, že pořád děláte něco špatně nebo, že s vámi není pořád něco v pořádku, protože se vám nedějí věci, tak jak chcete nebo potřebujete nebo jak o nich píšou ostatní. 

Tak prosím vás, VŠECHNO TOTO JE S VÁMI V POŘÁDKU A JSTE PŘESNĚ TAM, KDE MÁTE BÝT, PROŽÍVÁTE PŘESNĚ TAKOVOU SVOJI POLARITU, JAKOU V DANÝ MOMENT POTŘEBUJETE. NEJSTE V TOM SAMI! 


Takto se vám hlásí o pozornost vaše potlačené a odmítané části z vašeho podvědomí. Otevírají se a ukazují nenaplněné a nepochopené potřeby vašich zraněných částí vašeho vnitřního dítěte, které nechce nic jiného, než být plně viděno, slyšeno, pochopeno a přijato PŘESNĚ takové, jaké se uvnitř vašeho podvědomí nachází bez snahy ho napravovat či měnit. 


CHCE VÁS A JEDINĚ VÁS, NIKOHO JINÉHO, CHCE VAŠI POZORNOST, CHCE POUZE A JENOM S VÁMI, NĚKDY I V DOPLNĚNÍ PŘÍTOMNOSTI DALŠÍCH BYTOSTÍ ZAŽÍT ONEN PROTIPÓL, PROTOŽE VY JSTE TEN KLÍČ, OD NIKOHO JINÉHO TO PRO NĚJ NEBUDE DOSTAČUJÍCÍ A HODNOTNÉ.


Proto tuto práci nemůže nikdo udělat za vás. Skrze váš vlastní prožitek, váš postoj a vztah k tomu dítěti uvnitř vás vždy tvoříte základ nového vztahu, svého vnitřního domova, který je ale nově postaven a obsahuje porozumění, úctu a lásku. Protože takto v sobě nastavujete nové hodnoty, již nebudete muset sami sebe (své dítě) zrazovat. Je důležité v tomto procesu prožívat, nořit se někdy velmi hluboko do emocí, a také uzavírat takto otevřené cykly prožitím protipólu.


V tomto je Vesmír pro všechny spravedlivý a nelze ho obejít. Vždy vás bude umísťovat tak dlouho, dokud svá témata nezvládnete tak, jak potřebujete, jak je to nastavené v plánu vaší duše. Vždy každou novou výzvou budete sebe trénovat ve vlastním mistrovství. A touha duše je se neomezeně a dále rozvíjet, proto je to celoživotní proces.


Zároveň ale jednoho dne ty hrubé a těžké či složité věci, které rozkryjete naplní svůj záměr, nebude třeba je znovu prožívat. A i když znovu přijdou, tak jen proto, že tam pro vás ještě za tím nesou další hlubší rovinu či informaci k pochopení sebe sama v širších souvislostech. Také se budete svojí vnitřní prací sami na sobě dostávat častěji a více do svého středu, do souladu se svojí duší a to vám nikdo nevezme. Rozvine se vaše schopnost tvořit vlastní život obohacený a posilněný o prožité situace. Vaše misky vah se budou vyrovnávat. Každý další propad nebudete vnímat jako tragédii, ale jako příležitost k růstu. A to se pak opravdu věci dějí jinak.
 
Jakékoli procesy, které podstupujete, které můžete nazývat prací na sobě, avšak kde není přítomno vaše vědomí, tzn. nepracujete sami, nerozumíte, co se s vámi děje, neprožíváte vědomě, popř. nejste vedeni průvodcem zpracovávat sami, tak veškeré čištění a odbloky, odstřihávání od druhých lidí, situací, kde někdo něco dělá za vás, není práce na sobě. Nicméně i toto má ve vašem životě svoji nesmírnou důležitost, své místo, protože vám to může pomoci ulevit, nahlédnout na své záležitosti z jiné perspektivy, z nadhledu, připravit vás a otevřít vám váš systém k tomu podívat se, co se uvnitř vás skrývá, velice vám to pomáhá otevřít cestu do svého nitra, kde pak můžete uzavřít svůj cyklus daného tématu na své vlastní rovině, sami za sebe. Vy sami i tímto zjišťujete, co vám pomáhá otevřít a zvědomovat vaše záležitosti buď na mentální, emoční či tělesné rovině.


Než přijde vaše načasování, dopřejte si alespoň ze začátku vámi zvoleného průvodce, který vás bude provázet těmito procesy, kdy pro vás může otevírat dveře, do kterých se však budete odvažovat vstupovat již sami. Spousta věcí se pak i dá zpracovávat za pochodu a velmi rychle.


Také si občas dovolte, i pokud jste již sami sobě průvodcem a našli jste vlastní způsob, jak se sebou pracovat, požádat o pomoc kdykoli v případě, kdy na své záležitosti nevidíte nebo v případě, kdy se toho najednou otevře veliké množství a vy nevíte, kde začít.


Všichni jsme v tomto procesu vzestupu vědomí společně a svými zkušenostmi se obohacujeme navzájem, každý ze své roviny, a z místa, kde se právě nachází. Jednou jste to vy, co táhnete za provaz, motivujete a obohacujete ostatní, a jindy táhnou jiní, kteří zase takto pomáhají vám.


VERONIKA BARKOCI 
KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz

 
Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora, a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.