Zákon přitažlivosti a zrcadlení - jak s ním pracovat?


Zákon přitažlivosti a zrcadlení - jak s ním pracovat?
Jak si odpovědět, co nám druzí zrcadlí, co to o nás vypovídá a jak vlastně prakticky pracovat se zrcadlením?

Zákon zrcadlení je v podstatě zákon přitažlivosti. Naše okolí, rodiče, partneři, kolegové či kamarádi nám vždy něco zrcadlí, zrcadlí nám nás samotné, reagují na naše vibrační pole. Takže tu máme znovu staré známe, to, co nosíme uvnitř, kým jsme, to se projeví navenek v realitě.

Je velice příjemné sledovat naše okolí a dění okolo nás, kde jsou všichni veselí, s otevřeností a radostí komunikují, daří se jim v práci či ve vlastním podnikání, vytváří nové a žijí spokojeně, spolutvoří. Ano i tohle, když kolem sebe vidíte je vaše zrcadlení, je to vaší součástí, vaším vnitřním odrazem.

Buďte si toho s vděčností vědomi každým okamžikem, a vždy tomu přikládejte svoji pozornost a svoji důležitost.

Jsou zde ale i situace, kdy nám naši známí, které třeba rádi vidíme nebo naši nejbližší zasazují velmi hluboké rány, někdy i podprahově, buď na nás pořád něco vidí, útočí, nebo mají jakože srandovní narážky, které stejně bolí a jsou nakonec podprahově vnímány také jako útoky. A co teprve když jsme v interakci s lidmi, zejména těmi, kteří můžou být např. společensky velmi nepřijatelní, a na venek ukazují tolik odsuzované vlastnosti, jako jsou různé závislosti, násilí, agrese, zneužívání, manipulace, krádeže, podvody atd...?

Pokaždé v momentě, kdy nám jakékoli toto setkání spustí emoční reakci, kdy jsme rozhození, rozladění, máme potřebu se bránit, obhajovat, myslíme si, že nám dotyčný bere energii, ubližuje apod., v ten moment nám člověk zrcadlí. Zrcadlí nám naši potlačenou část nás samotných.

Pro spoustu je tento holý fakt někdy velice těžké pochopit, či přijmout, protože to, co nám druhý člověk ukazuje, respektive říká prostřednictvím svého chování je pro nás opravdu do určité míry, někdy až absolutně nepřijatelné, protože naše přesvědčení je takové, že on/ona útočí, on/ona se chová tak či onak a my bychom tohle nikdy neřekli, či neudělali. To, že takoví nejste nebo to neděláte ještě neznamená, že tato část osobnosti ve vás neexistuje.

Ano, někdy je velice těžké si připustit a ztotožnit se s touto osobností, představující přesně takové vlastnosti, části nás samých, které jsme v sobě kdysi na základě traumatických či bolestných prožitků popřeli, zakázali, odmítli. Spousta z nás si pak řekne, že si musí nastavit hranice, že už nedovolí nikomu takto s ním zacházet, jednat, manipulovat, uděláme za dotyčnými tlustou čáru, zavřeme dveře, děláme si ochrany. Nebo někdy říkáme takové to, to není moje, to on má problém, já mu jen něco spouštím.

Jenomže vy nikdy nevíte, kdy jste a skrze koho s touto danou vibrací přišli do interakce někdy daleko v minulosti, nepříjemný prožitek nebyl prožit s přijetím a pochopením, a tak ve vás zanechal emoční zápis a vy jste tuto část vlastní osobnosti zatlačili hodně hluboko do podvědomí a vytvořili si k ní odstup či odpor. Popíráním a nepřijímáním jakýchkoli částí sebe sama, jdeme sami proti sobě, tvoříme si v životě překážky a problémy, stojíme na místě, bráníme si vlastnímu vývoji a růstu. Řešíme energetické upíry, mažeme, čistíme nebo hledáme ty, kteří to udělají za nás.

Holým faktem však zůstává, že odmítaná část je stále vaší součástí a vy ji na venek, ať chcete nebo ne stejně vyzařujete. Vesmír je v tomto velmi spravedlivý a nedělá chyby. Takže když se pak někdo, kdo tuto naši potlačenou vibraci ztělesňuje objeví v našem energetickém poli, tak to znamená to, že nastal čas pro nás, že jsme připraveni čelit a zvládnout, že vesmír nám skrze někoho posílá příležitost a možnosti, jak uvidět naše potlačené části a jak s nimi navázat nový, zdravý vztah.

V podstatě jde o to, že když se naučíme s tímto pracovat, nejenom, že budeme poznávat sami sebe, budeme se dostávat do celistvosti, naroste vnitřní síla, sebeláska, naše okolí, partneři, rodiče nám již nebudou muset tyto role (zrcadla) hrát, protože už jsme to pochopili, prožili a zvládli. Neznamená to však, že nebudou chodit další a další životní situace, náš růst se nezastaví, naštěstí. Nicméně budeme schopni lépe, opravdu s mistrovstvím tyto situace zvládat skrze každý prožitek, zkušenost, chápat širší souvislosti, rozumět tomu, co se nám ve skutečnosti děje. Budeme se přijímat takoví, jací jsme.

 

JAK S TÍM TEDY PRACOVAT? JAK ZJISTIT, CO NÁM KDO ZRCADLÍ?

 

Cokoli vám kdokoli řekne, udělá, provede, a ve vás to spustí vlnu velice silných, nepříjemných emocí, jakékoli odmítání, popírání, vyvede vás to z míry, paralyzuje, zaskočí, musíte pořád i dlouho po situaci přemýšlet, co se to vlastně stalo, proč?, máte potřebu to všem okolo říkat, zkrátka vás to rozhodí, tak co nejrychleji přestaňte řešit toho dotyčného člověka, dávat mu energii, řešit ho, mluvit o něm, vinit ho.

Jakmile budete někde v klidu, zavřete si oči a představte si a postavte si sebe někam do prostoru, na nějaké pro vás bezpečné místo. Jakmile budete připraveni, tak si jednoduše toho, kdo vám tu emoci spustil odmyslete, dejte ho jednoduše pryč.

Místo něho si tam postavte sebe.

Nechte, ať se věci dějí, tzn. dovolte si sebe uvidět v jakékoli podobě, formě, vzhledu, věku, prostě přesně v takové podobě, která odpovídá této emoční vibraci dané situace, přesně v takové podobě, kterou jste v sobě kdysi potlačili, odmítli, zakázali. Zkrátka postavte si tam sebe.

Čím víc budete uvolněni a připraveni se všemu postavit, jít do toho, ukáže se vám vždy přesně ta část vaší osobnosti, kterou v sobě nepřijímáte.

Tato vaše část si prostřednictvím druhých lidí, díky zákonu zrcadlení jen vyžaduje vaši pozornost, ukazuje vás přesně v podobě, kterou v sobě odmítáte, nechcete! Tato osobnost ve vás chce být viděna, slyšena, chce mít naplněné potřeby, chce s vámi prožít a prožívat, mít vztah velice hluboký, intimní, založený na přijetí, lásce, pochopení a soucitu. 

V ten moment takto integrujete své nepřijaté části a stáváte se celiství.

Vesmír nám opravdu každý den dává příležitost vidět a vnímat sami sebe skrze druhé, a to jak v tom pozitivním, tak i v tom odmítaném.

Dostáváme takto možnost integrovat své části zpět prostřednictvím druhých. Proto jsou našimi učiteli. Nevadí, že tomu hned nerozumíte, vše vám postupně docvakne a bude dávat daleko širší smysl a vy budete vnímat svůj účel. Praktikováním se vše postupně bude rozkrývat.

Skrze druhé si v sobě dovolujeme vše ukotvit a rozvíjíme svoji osobnost.

Text: VERONIKA BARKOCI 

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 3

www.kodyvasiduse.cz

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.