Pokušení


Pokušení Síla pokušení je vždy tak velká, jak velká je míra naší vnitřní nesvobody.
Síla pokušení je vždy tak velká, jak velká je míra naší vnitřní nesvobody.

Ta se zase odvíjí od nálady a atmosféry našeho vnitřního světa, a to zejména od toho, vedeme-li či udržujeme ve svém srdci vnitřní soulad a mír či konflikt a vzdor.

Ten zase vzniká vždy, když nejsou naplněny naše vnitřní potřeby a touhy, a proto za nás musí rozhodovat podvědomé programy vedené emočními zraněními plynoucí z tohoto nenaplnění, cítíme nesvobodu. 

Takto vzniká vnitřní přetlak, který pak tvoří živnou půdu pro veškerá pomyslná pokušení, jsme přitahováni udělat něco bláznivého často i za cenu, že někoho zraníme. Tak ale pak zraňujeme i sami sebe. 

Člověk, který se stává celistvým, naplňuje své vnitřní potřeby, hojí svá zranění, stojí ve svém středu, nemá potřebu a přirozeně není přitahován dělat nesvobodná rozhodnutí, jednat na základě emočních pohnutek.

Takový to člověk si je vědom sám sebe, své síly, kráčí v souladu se svojí duší a vědomě volí taková rozhodnutí, kdy nezraňuje ani sebe ani ostatní. 

Text: VERONIKA BARKOCI

 
KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
 
 
 
Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.