Touha


Touha  ✨ Naše silná touha po tom znát své poslání nebo účel v našem životě vždy odpovídá stejné síle naší vnitřní touhy VRÁTIT SE ZPĚT SAMI K SOBĚ.

✨ Naše silná touha po tom znát své poslání nebo účel v našem životě   vždy odpovídá stejné síle naší vnitřní touhy VRÁTIT SE ZPĚT SAMI K SOBĚ.

Dovolme si sebrat veškerou odvahu a vydat se na onu cestu k sobě samým, a to i za předpokladu, že nevíme, jaké to naše poslání v tuto chvíli právě je. Protože to se nám na naší cestě bude postupně odhalovat. Musí, protože patří k nám, ať už tomu věříme nebo nikoli.
 
S láskou
Veronika Barkoci
 
KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2

 

www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.