Zralý člověk


Zralý člověk ✨ Neutíká do duchovna, aby se vyhýbal tomu, co mu život přináší nebo tomu, co v životě odmítá. Neschovává se za schopnosti, minulé životy nebo příběhy získané v rozšířených stavech vědomí.
✨ Zralý člověk je ten, který stojí nohama na zemi, čelí a prochází realitou života, která je skutečná, autentická. Je si plně vědom s kým nebo čím má tu čest a dle toho koná.

✨ Neutíká do duchovna, aby se vyhýbal tomu, co mu život přináší nebo tomu, co v životě odmítá. Neschovává se za schopnosti, minulé životy nebo příběhy získané v rozšířených stavech vědomí.

✨ Nemusí, protože věří v sebe, je ve svém středu, zná, jaké to je být na samém dně a přesto vstát a nezanevřít na život, na lásku. Prožívá vše a oceňuje svoji životní cestu, své poslání žít zde tady na Zemi, kterému je plně oddán. Je propojen se svým tělem, skrze které nechává projít a přijímá i svoji temnotu.

✨ Nebojí se, protože ví, že je zcela v jeho Moci tuto svoji temnotu projít a prozářit ji svým Světlem, svoji Láskou tady a teď, v jeden okamžik.

✨ Skrze sebe produchovňuje hmotu.
✨ Žije.

Text: VERONIKA BARKOCI 
 
KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz