Jak projevit lásku k sobě


Jak projevit lásku k sobě ✨ Brát vážně svoje pocity a reagovat na ně.

 Klást si otázku: Co by právě teď udělal ten, kdo se má rád?

 Říkat pravdu (zvlášť sobě).

 Brát vážně svoje pocity a reagovat na ně.

 Nezapomínat, že pocity jsou důležité signály.

 Na první místo v životě stavět svoje štěstí a to, jak se cítím.

 Respektovat to, kým jsem, protože nikdo kromě mě nemůže vědět, co mě dělá šťastným.

 Vnímat, že Vesmír je doslova tvořen jen láskou. Když se otevřu přijímání, jako se květ otevírá slunci, pak bude všechno možné. 

 Hledat a nacházet ve svém okolí a v lidech kolem sebe věci, které mě těší, a pak se zaměřit na to, za co cítím vděk.

 Napsat seznam svých pozitivních aspektů, o kterých jsem skutečně přesvědčen.

 Přiznat si své touhy a důvody těchto tužeb a uznat, že mám právo chtít věci, po kterých toužím. Vydat se směrem, kde se nachází mé nejvyšší štěstí, bez ohledu na to, jak bláznivé nebo riskantní se to může zdát.

 Přiznat si, čeho se bojím.

 Číst knihy, které mi vnuknou dobrý pocit ze sebe.

 Najít způsoby, jak se cítit v bezpečí, a udělat si z nich svou prioritu bez ohledu na to, co se zrovna děje nebo co je naléhavé, zvlášť když se cítím v ohrožení.

 Dívat se na filmy, které mají laskavý nebo inspirující příběh.

 Smát se a vyhledávat věci, které mě rozesmívají, protože smích je motorem mé duše.

 Jíst potraviny, které jsou v souladu s mým nejvyšším dobrem.

 Stavět své zdraví a štěstí nade všechno ostatní. Nikomu nemohu posloužit jinak, než že ho budu učit svým příkladem.

 Odpouštět si, že dělám chyby.

 Nedovolit strachu, aby mi zabránil dosáhnout toho, co chci.

 Uvědomovat si, že je v pořádku necítit se v pořádku.

 Nedělat věci, které nechci dělat.

 Dovolit si přiznat, že se mýlím, že jsem chybující.

 Důvěřovat svému vyššímu já a tomu, že když "se odevzdám a budu důvěřovat", popluji směrem, který je pro mě nejlepší.

✨ Dovolit, aby moje potěšení bylo důležitější než moje "zásady". Například když si budu myslet, že musím něco udělat, ale nebude mě to bavit, nechám toho.

✨ Dovolit si dělat chyby bez přesvědčení, že musím začínat zase od začátku.

✨ Držet se pouze takových přesvědčení, která jsou pro mě užitečná a prospěšná.

✨ Sdělovat okolí své skutečné pocity.

✨ Pořídit si seznam důvodů, proč se jiní lidé chtějí se mnou přátelit a rádi pobývají v mé společnosti.

✨ Nesrovnávat se s těmi, kterým závidím.

✨ Netrávit čas s lidmi, kteří ve mně probouzejí pocit nedostatečnosti, nízké ceny apod.

✨ Požádat druhé o fyzický dotek, když ho potřebuji.

✨ Dovolit si přijímat náklonnost druhých.

✨ Věnovat pozornost tomu, co mi říká moje tělo, a poslechnout je.

✨ Přestat žít podle hodnot, názorů, přání a priorit jiných lidí a začít žít svůj vlastní život.

✨ Propustit to, co už mi neslouží, ať už jsou to přesvědčení, vzorce chování, činy, závislosti nebo myšlenky.

✨ Jednat se sebou tak, jak si podle mého názoru přejí ostatní, aby se s nimi jednalo.

✨ Uvědomit si, že je v pořádku žádat o pomoc, a pak... požádat o pomoc.

✨ Vybírat si cestu nejmenšího odporu.

✨ Rozpoznávat, kdy žiju na základě svého strachu místo na základě své touhy.

✨ Meditovat.

✨ Přestat kouřit.

✨ Zajít si do restaurace, když se mi bude chtít.

✨ Vařit si doma, když se mi bude chtít.

✨ Občas si koupit něco pěkného coby důkaz, že mi na sobě záleží natolik, že chci mít kolem sebe věci, které se mi líbí.

✨ Našetřit nějaké peníze pro pocit jistoty.

✨ Vyjadřovat svou kreativitu způsoby, které mě těší, například malováním, kreslením, sestavováním, koláží nebo psaním.

✨ Vést si deník.

✨ Sepsat seznam věcí, které mi přinášejí pocit štěstí (od maličkostí až po velké věci), a zavázat se, že si každý den jednu z nich dopřeju.

 /úryvek z knihy: Stíny před úsvitem od Teal Swan

 

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz