Práce s fragmenty


Práce s fragmenty Je to přijetí nejen našich vědomých kladných nebo záporných osobností, o kterých víme, ale také i o přijetí našich dosud nezvědoměných osobností, tzn. toho, co o sobě ještě nevíme, co je ukryto v našem podvědomí.

Náš vlastní vědomý emoční prožitek vycházející z plného přijetí a pochopení nás mílovými kroky směruje do vědomé celistvosti.

Vědomá celistvost = Jednota, je to přijetí všech našich částí, aspektů naší osobnosti, fragmentů.

Je to přijetí nejen našich vědomých kladných nebo záporných osobností, o kterých víme, ale také i o přijetí našich dosud nezvědoměných osobností, tzn. toho, co o sobě ještě nevíme, co je ukryto v našem podvědomí.

Vesmír nás vždy vede správným směrem a nikdy nás nenechá "přeskočit" nebo "vynechat" prožít tu svoji část sebe sama, která k nám neodmyslitelně patří a je důležitým článkem a pomocníkem pro naše další budoucí tvoření si naší nové reality a také uvědomění si naší multidimenzionální osobnosti. Vždy k nám prostřednictvím někoho nebo něčeho v každodenním životě přes určitou situaci tu ukrytou část v podvědomí přivede. 

Přesně o tomto je práce s fragmenty. Je to nejhlubší práce se stíny, práce sama se sebou ve svém nitru, která je vedena inteligencí našeho vyššího vědomí, naší duše. Je to největší a nejcennější dar, který si tímto můžeme sami sobě dát, je to největší důkaz odvahy, pokory, úcty k sobě samému, a ten nejvíc bezpodmínečný projev sebelásky. 

Je to také propojení se na nejhlubší úrovni se svojí duší. Takto vstupujeme do vědomé celistvosti. Jedině tak se přirozeně ukotvujeme a uzemňujeme tady na Zemi.

Text: VERONIKA BARKOCI 

KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
www.kodyvasiduse.cz
 

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.