Důvěra v partnerství


Důvěra v partnerství
Matka svému dítěti předává ženskou energii a otec zase mužskou.

Představují pro každého jedince předlohu nebo šablonu toho, jakým způsobem dítě v dospělosti bude obě tyto energie používat, jakým způsobem bude reagovat a komunikovat s ostatními, projevovat svoji přirozenost, sám sebe.

 

Oba rodiče tímto dítěti představují jakousi předlohu toho, jak se k sobě obě tyto polarity chovají a vytváří a pěstují v dítěti přesvědčení o tom, jak se k sobě žena a muž mají nebo by měli chovat. To vše pouze na základě jejich převzatých vzorů od jejich rodičů, vlastních zkušeností a způsobu života jako takového, který vedou.

 Matka musí včas propustit každého svého syna do jeho vlastního života vybaveného silnou důvěrou v sebe samého opírající se o zdravou ženskou energii proto
,
 
aby on sám potom mohl k sobě přitáhnout do života partnerku, ženu, která bude s touto energií ve vibrační shodě, bude nositelkou této energie.

Muž takto vybaven vstoupí do takového vztahu s důvěrou v ženskou energii jako takovou.

 

Otec zase musí vybavit každou svoji dceru silnou důvěrou v sebe sama opírající se o zdravou mužskou energii proto,

 

aby i ona k sobě do života přitáhla partnera, muže, který bude s touto energií ve vibračním souladu. Žena takto vstoupí do vztahu s ukotvenou důvěrou v mužskou energii, bude ho vnímat svým srdcem a její muž jí pak bude moci být oporou.

 

Takoví to jedinci jsou schopni s důvěrou a láskou přijímat svoji opačnou polaritu v sobě a zároveň respektovat tuto polaritu a energii ve svém partnerovi.

 

Tím, že plně přijímají tuto svoji část sebe jako rovnocennou, neživí energii strachu, která by jednoho před druhým uzavírala a stavěla do pozice obrany nebo soupeření.


Takto dva silní jedinci jsou spolu schopni aktivovat a žít bezpodmínečnou lásku, která bude proudit oběma směry, bude stát na pevných základech.

Je-li jeden, či oba zranění, můžou mít někdy ve jménu lásky tendence řešit tyto zranění za toho druhého, přebírat vše na sebe.


Žena ani muž v tomto případě nesmí na sebe přebrat roli matky ani otce pro svého partnera. Místo toho můžou jakýmkoli způsobem vytvořit láskyplný prostor a podmínky pro toho druhého tak, aby partner byl schopen projít svým vlastním procesem léčení za podpory svého protějšku.

 

Žena se učí důvěřovat a plně se otevírat své srdce muži, a tím je vedena ke své podstatě, kterou je láska samotná.

Muž se učí důvěřovat ženské energii a je takto veden ke své síle a může být své ženě oporou.

 

 

TEXT: VERONIKA BARKOCI 

 

 

KÓDY VAŠÍ DUŠE

Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.

Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1

Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2

www.kodyvasiduse.cz

 

 

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.