Proces


Proces
 
Způsob, projev, síla, délka a hloubka procesu, skrze který sami sebe léčíte je přesně takový, jaký má být, aby tvořil v daný moment nezbytnou a velmi důležitou součást celku, plní přesně svůj účel.

 

Formujete se tímto do takové podoby, která má své opodstatněné a neodmyslitelné místo v kolektivním vědomí, ve vesmíru a plní tak i svou roli při vzestupu planety.

 

S láskou Veronika Barkoci

 

KÓDY VAŠÍ DUŠE

Emoční Terapie – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.

Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1

Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2

www.kodyvasiduse.cz

 

 

 

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.