Sezení - konzultace

Při sezeních je klientům vytvořen BEZPEČNÝ PROSTOR, kde můžou nahlédnout do svého podvědomí, na svá přesvědčení, vzorce, do příčiny svých problémů, bolestí a nemocí. Vidět, proč v určitých situacích reagují tak, jak reagují, proč se jim věci opakují, odkud pramení, co jim brání se posouvat, tvořit a žít naplněný život.

Společně projdeme procesem uvolnění traumat, bloků, ale také přijetí a integraci. Klient pak může více rozumnět sám sobě i ostatním, svým situacím, rozšíří své vědomí, napojí se a ukotví ve své vlastní síle, přenastaví svá přesvědčení, přebere zodpovědnost a bere život do vlastních rukou.

PŘI SEZENÍ POUŽÍVÁM SVOJI INTUICI, VEDENÍ, NÁSTROJE METAFYZICKÉ ANATOMIE NA UVOLNĚNÍ TRAUMATU ČI BOLESTI V TĚLE.

Sezení probíhají online jako videohovor - ZOOM, messenger, skype
Časově vychází na cca 1,5 - 2 hodiny. 

Pozn. Platba je možná v CZK i EUR - volíte přepnutím  zelené ikonky vpravo nah Více informací o službě...

2 500 Kč vč. DPH

Popis služby

KONZULTACE / SEZENÍ 

"Jsem průvodcem transformací pro všechny, kdo touží po vnitřní integraci, rovnováze, klidu, harmonii, emoční stabilitě."

Možná témata:

★ Nerozumíte vztahu s partnerem, dětmi, vztahům ve Vaší rodině nebo práci?
★ Neproudí k Vám hojnost, řešíte finance a svoji stabilitu?
★ Opakují se Vám v životě pořád stejné situace a máte pocit, že jste v nich zaseklí? 
★ Máte pocit, že sem nepatříte a nikdo Vám nerozumí, že jste na všechno sami?
★ Máte pocit, že jste pod neustálým tlakem z venčí a cítíte se pořád někým nebo něčím napadáni?
★ Máte zdravotní potíže?
★ Nemůžete otěhotnět?
★ Chcete v životě udělat změnu?
★ Pracujete na svém osobním rozvoji, sebe hodnotě, osobních hranicích, sebelásce a chcete už konečně žít naplněný život?

Při sezeních svojí energií pro klienty vytvářím bezpečné prostředí, prostor, energii možné změny, pole, kdy je vedu a doprovázím do jejich vnitřního světa, do podvědomí, kde mohou pro sebe nacházet veškeré své odpovědi, věřit tak svému vedení a svojí intuici, mohou vnímat svoji vlastní identitu, osobní hranice a hodnotu, své napojení na Zdroj.

Aby se v lehkosti naučili vnímat a cítit své vlastní pocity a emoce, které se dlouhá léta pomocí svých nejlepších možných strategií svých obranných mechanismů učili odmítat nebo potlačit.

V samotném procesu si své emoce dovolí znovu prožívat, jinak je vnímat, porozumí tak sobě samým, svým potřebám, postupně odhalí emoční kořenové příčiny situací, ve kterých se cítí mimo kontrolu, pod tlakem svých emocí nebo ve stále opakujícím se zacyklení.

Dovolí si také vidět, slyšet a vnímat své vnitřní osobnosti, které jsou právě díky nevyřešeným emočním zraněním z dětství v neustálém vnitřním konfliktu, vytváří vnitřní tlak a stres, který se pak na venek promítá do všech oblastí jejich života a často se tak

  • na fyzické rovině projevuje nemocí,
  • na emoční rovině úzkostmi a depresí a
  • na mentální rovině má člověk pak pocit, že absolutně nerozumí svojí osobnosti, tomu, kým ve skutečnosti je a co se s ním děje.


Klient je vždy veden si umožnit pro sebe najít optimální řešení svého vnitřního konfliktu, nastavit a prožít vnitřní smír, pochopit tak celou svoji situaci a naplnit tak své vnitřní potřeby. Zároveň tímto odstraní a proléčí svá emoční zranění či nepochopení, sebeomezení, a také přenastaví své nefunkční programy a přesvědčení, vstupuje tak do vlastní síly, stává se tvůrcem, dovolí si uvolnit stres z fyzické roviny těla, které se tak pak přirozeně samo regeneruje.

Celý tento proces navrací každou bytost do vědomé celistvosti, propojuje ji s její přirozenou podstatou, navrací ke své duší, otevírá a rozšiřuje vědomí, intuici, potenciál a aktivuje DNA. Harmonizuje tělo, mysl a ducha.

Každé sezení je velmi jemné, nicméně velmi účelové a cílené, hmatatelné, praktické a funkční. Nemusí se rozebírat do detailů znovu všechny bolestivé či traumatické situace, tzn. není třeba znovu otevírat, posilovat či prožívat citlivé či jinak stresující situace a traumata.

Svůj záměr, tedy směr a cíl si klient pro sebe určuje sám. Pracujeme výhradně s emocemi, pocity a instinkty, které danou emoci drží na buněčné rovině ve fyzickém těle. 

Vše je doplňováno a vychází z mých znalostí a vlastních prožitků a zkušeností. Pracuji s mentální, emoční a fyzickou rovinou - Svatou trojicí - myšlenky, pocity a hmota.

Při své práci používám techniku Metafyzické Anatomie, která mi pomáhá dokončovat emoční procesy v těle a uvolňovat tyto emoční záležitosti z fyzického těla velice jednoduchým způsobem. Více o této tmetodě se dozvíte v odkaze: Metafyzická Anatomie

JAK VZNIKÁ V ŽIVOTĚ NEROVNOVÁHA, OMEZENÍ, NEMOCI?

Již v lůně matky a prakticky ve věku od 0 - do cca 7 let se tvoří naše osobnost. Dítě komunikuje z emoční úrovně a na základě emocí a pocitů si již v ranném dětství utváří postoje, názory, přesvědčení a učí se, jak na životní situace reagovat. Svoji osobnost tak formuje na základě prostředí, ve kterém vyrůstá a jeho největším vzorem pro přebírání těchto postojů jsou bezpochyby rodiče a rodová linie. Doslova kopíruje vše, co se v jeho prostředí nachází, jak to pozitivní, tak i to negativní.

Veškeré tyto naprogramované informace máme uloženy v podvědomí, v našich buňkách, DNA kódech. A jako určitý celek tvoří naši osobnost. Naše podvědomí obsahuje vše, čeho si nejsme v běžném životě vědomi a většinou negativní prožitky či traumata, které si nepamatujeme. Nicméně tvoří naši nedílnou součást.

Proto nás provází i v dospělosti, a velkou mírou se podílí na našem rozhodování, které vlastně pak není svobodné, protože se rozhodujeme na základě podvědomých emočních zranění. Také můžeme být vedeni do situací, které již nechceme v našem životě, ale stále se nějakým způsobem v našem životě objevují.

Díky zákonu přitažlivosti neboli zrcadlení (více o něm v článku: Zákon přitažlivosti, zrcadlení ) si potom do života přitahujeme přesně ty osoby a situace, které rezonují s naším vnitřním nastavením a naráží tak na naše zranění, nepochopení, rodové vzorce a přesvědčení.

Provedu vás procesem, kdy nahlédneme do vašeho podvědomí a vy tak sami vstoupíte do nitra svojí osobnosti a pochopíte, kde daná příčina vzniká a odkud pochází nepochopené situace, opakující se, destruktivní či negativní vzorce chování vašeho života.

Společně projdeme procesem přijetí, integrace, a na závěr jsou klienti vedeni prožit protipól, opak a nový rozměr toho, co dosud znali, tzn., rozšíří rozsah svých zkušeností, svých frekvencí přenastaví svá přesvědčení, ukotvují se ve své síle, berou život do vlastních rukou.

Dostanete tímto možnost se svobodně rozhodovat sami za sebe, a ne pod vlivem svazujících přesvědčení a podvědomých programů.
Váš nový prožitek změní vibraci vnitřního nastavení, budete ze vnitř vysílat úplně jinou frekvenci, a ta se pozitivně a doslova léčivě promítne do vašeho současného života a také do budoucích generací, které tímto již nebudou muset opakovat staré.

Máte-li chuť, můžeme se společně vydat na dobrodružnou cestu k Vaší změně a vědomé celistvosti. Samozřejmě berte na vědomí, že nic se nestane ze dne na den a že vše bude vyžadovat vaši přítomnost, odvahu, trpělivost a nadšení.

Přeji Vám na Vaší životní cestě jen to dobré, lepší a nejlepší.

S láskou Veronika Barkoci